22:42. Seni yalanlarlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkları da yalanlamışlardı

Semud halkı nasıl yalanladı?

 • 7:73ARAF, 73

  Semud halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Rabbinizden, size bir beyyine (kanıt) gelmiştir. şu Allah'ın devesi sizin için bir işaret olacaktır. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona bir zarar vermeyin; yoksa sizi acı bir azap yakalar."

 • 7:74ARAF, 74

  "Ad halkından sonra sizi varisler kıldığını hatırlayın. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Düzlüklerinde köşkler kurup dağlarında evler yontuyorsunuz. Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."

 • 7:75ARAF, 75

  Halkının büyüklük taslayan ileri gelenleri, aşağılayıp zulmettikleri inananlara, "Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş olduğunu nereden biliyorsunuz," dediler. Onlar da: "Biz onun getirdiği mesaja inanıyoruz," dediler.

 • 7:76ARAF, 76

  Büyüklük taslayanlar, "Biz, sizin inandığınız şeyi inkar ediyoruz," dediler.

 • 7:77ARAF, 77

  Deveyi işkence ederek kestiler ve Rab'lerinin emrine baş kaldırdılar: "Salih, gerçekten elçilerden birisi isen, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

 • 7:79ARAF, 79

  O da onlardan yüz çevirdi ve "Ey halkım, size Rabbimin elçiliğini ilettim, size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

 • 11:61HUD, 61

  Semud'a da kardeşleri Salih'i... Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrı yoktur. Sizi yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştiren O'dur. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin ve sonra O'na yönelin. Kuşkusuz Rabbim Yakındır, Yanıtlayandır."

 • 11:62HUD, 62

  Dediler ki: "Ey Salih, sen bundan önce, aramızda popüler bir umut kaynağıydın. Atalarımızın kulluk/hizmet etmiş olduklarından sen şimdi bizi men mi ediyorsun? Biz, senin bizi çağırdığın şeylerden kuşku içindeyiz."

 • 11:63HUD, 63

  Dedi ki: "Ey halkım, ya ben Rabbimden kesin bir delile sahipsem ve kendisinden bana rahmet vermişse? O'na isyan edecek olursam beni Allah'tan kim kurtarabilir? Siz ancak benim kayıplarımı arttırabilirsiniz?"

 • 11:64HUD, 64

  "Ey halkım, Allah'ın bu devesi sizin için bir ayettir. Allah'ın toprağında bırakın otlansın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar."

 • 11:65HUD, 65

  Fakat, onu işkenceyle kestiler. "Yurdunuzda yaşamanız için üç gününüz var. Bu, yalan olmayan bir sözdür," dedi.

 • 11:66HUD, 66

  Emrimiz gelince, Salih'i ve beraberinde inanmış olanları bizden bir rahmet ile o günün rezilliğinden kurtardık. Rabbin, kuşkusuz Güçlü ve Üstündür.

 • 11:67HUD, 67

  Zalimleri korkunç bir ses yakaladı, yurtlarında çöküp kaldılar.

 • 11:68HUD, 68

  Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Doğrusu Semud (halkı) Rab'lerine karşı geldi; Semud yok olup gitti.

 • 17:59İSRA, 59

  Öncekilerin onları yalanlamış olması bizi ayetler göndermekten alıkoymadı. Örneğin; Semud’a deveyi açıkça vermiştik. Fakat ona haksızlık ettiler. Biz ayetleri yalnızca uyarı amacıyla göndeririz.

 • 26:141ŞUARA, 141

  Semud (halkı) da elçileri yalanladı.

 • 26:142ŞUARA, 142

  Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Erdemli olmaz mısınız?"

 • 26:143ŞUARA, 143

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:144ŞUARA, 144

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:145ŞUARA, 145

  "Buna karşılık sizden bir ücret te istemiyorum. Benim ücretimi ancak evrenlerin Rabbi öder."

 • 26:146ŞUARA, 146

  "şurada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?"

 • 26:147ŞUARA, 147

  "Bahçeler, pınarlar, "

 • 26:148ŞUARA, 148

  "Ekinler ve olgun meyveli hurmalıklar içindesiniz."

 • 26:149ŞUARA, 149

  "Ve dağlardan lüks köşkler yontuyorsunuz."

 • 26:150ŞUARA, 150

  "Allah'ı dinleyip beni izlemelisiniz."

 • 26:151ŞUARA, 151

  "Sınırı aşanların emrine uymayın."

 • 26:152ŞUARA, 152

  "Onlar yeryüzünde iyilik değil kötülük işlerler."

 • 26:153ŞUARA, 153

  Dediler ki, "Sen büyülenmişsin."

 • 26:154ŞUARA, 154

  "Sen bizim gibi bir insansın. Doğru sözlü isen bize bir mucize getir bakalım."

 • 26:155ŞUARA, 155

  Dedi ki, "İşte şu deve. Onun su içeceği belli bir zamanı vardır. Sizin de su içeceğiniz belli bir gününüz vardır."

 • 26:156ŞUARA, 156

  "Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün cezasına çarpılırsınız."

 • 26:157ŞUARA, 157

  Nihayet onu kestiler; ancak pişman oldular.

 • 26:158ŞUARA, 158

  Ve ceza onları yakaladı. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz."

 • 27:45NEML, 45

  Semud'a kardeşleri Salih'i, "Allah'a kulluk edin," desin diye gönderdik. Bunun üzerine, çekişen iki gruba ayrıldılar.

 • 27:46NEML, 46

  "Halkım," dedi, "neden iyilik yerine kötülükte acele ediyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi?"

 • 27:47NEML, 47

  Dediler ki, "Sen ve beraberindekiler bize uğursuzluk getirdiniz." Dedi ki, "Sizin uğursuzluğunuz Allah'tan gelmektedir. Doğrusu siz sınava sokulan bir toplumsunuz."

 • 27:48NEML, 48

  Kentte dokuzlu bir çete vardı; bölgede bozgunculuk çıkarıyorlar ve asla iyi bir şey yapmıyorlardı.

 • 27:49NEML, 49

  Allah'a and içerek birbirlerine, "Onu ve ailesine bir gece baskını yapalım ve sonra onun kabilesine, onların ölümü hakkında hiç bir şey bilmediğimizi ve doğru konuştuğumuzu söyleyelim," dediler.

 • 27:50NEML, 50

  Böylece bir plan kurdular, ancak onlar farkına varmadan biz de bir plan kurduk.

 • 27:51NEML, 51

  Planlarının nasıl sonuçlandığına bak; biz onları, halklarıyla birlikte yerle bir ettik.

 • 27:52NEML, 52

  Zulmetmeleri yüzünden, işte çökmüş evleri... Bilen bir toplum için bunda bir ders olmalı.

 • 27:53NEML, 53

  İnananları ve erdemli davrananları kurtardık.

 • 41:17FUSSİLET, 17

  Semud'a gelince, onlara yolu gösterdik. Ne var ki onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Sonunda, kazandıklarına karşılık, onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı.

 • 41:18FUSSİLET, 18

  İnananları ve erdemli davrananları ise kurtardık.

 • 51:43ZARİYAT, 43

  Semud'da da (bir ders vardır). Onlara, "Belli bir süreye kadar keyfinize bakın" denmişti.

 • 51:44ZARİYAT, 44

  Rab'lerinin emrine karşı geldiler. Bunun üzerine bakınırlarken onları bir yıldırım çarptı.

 • 51:45ZARİYAT, 45

  Ne kalkabildiler, ne de yardım görebildiler.

 • 54:23KAMER, 23

  Semud da uyarıları yalanladı.

 • 54:24KAMER, 24

  Dediler ki, "Bizden bir insana mı uyalım? O zaman biz sapar ve cehenneme gireriz."

 • 54:25KAMER, 25

  "Mesaj aramızdan ona mı verildi? O, yalancı küstahın biridir."

 • 54:26KAMER, 26

  Yalancı küstahın kim olduğunu yarın öğreneceklerdir.

 • 54:27KAMER, 27

  Deveyi bir sınav olarak göndereceğiz. Onları gözetle, sabırlı ol.

 • 54:28KAMER, 28

  Onlara, suyun (deveyle) aralarında paylaşılacağını bildir. Her içim sırayla sunulacaktır.

 • 54:29KAMER, 29

  Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da çekip (deveyi) kesti.

 • 54:30KAMER, 30

  Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

 • 54:31KAMER, 31

  Üzerlerine bir tek patlama gönderdik ve onlar ağılcının topladığı saman yığınına döndüler.

 • 54:32KAMER, 32

  Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

 • 69:4HAKKA, 4

  Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı.

 • 69:5HAKKA, 5

  Ve Semud o azgın ile yok edildi.

 • 91:11ŞEMS, 11

  Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

 • 91:12ŞEMS, 12

  En azgınları ayaklanmıştı.

 • 91:13ŞEMS, 13

  Allah'ın elçisi, onlara, "Allah'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın," demişti.

 • 91:14ŞEMS, 14

  Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab'leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.

 • 91:15ŞEMS, 15

  Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?