21:98. Siz ve Allah'ın yanında taptıklarınız cehennemin yakıtısınız; sizler oraya girmeye layıksınız.

Azabı hak edenler.

 • 2:8BAKARA, 8

  Halktan öyle kimseler var ki aslında inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık," derler.

 • 2:9BAKARA, 9

  Allah'ı ve müminleri aldatmak isterler. Halbuki kendi kendilerini aldatıyorlar. Farkında bile değiller.

 • 2:10BAKARA, 10

  Kalplerinde hastalık var. Allah da hastalıklarını arttırır. Yalanları yüzünden acı bir azabı hakkederler.

 • 3:91AL-İ İMRAN, 91

  İnkar edip inkarcı olarak ölenler, dünya dolusu altını fidye olarak verseler dahi kendilerinden kabul edilmeyecektir. Onlar acıklı bir azabı hakkettiler ve hiçbir yardımcıları da olmayacak.

 • 6:70EN'AM , 70

  Dinlerini oyun eğlenceye alanları ve dünya hayatına aldananları bırak. Sen bununla (Kuran'la) hatırlat ki, bir kişi kazandığının felaketli sonucunu çekmesin. Onun Allah'tan başka bir Sahibi ve şefaatçisi yoktur. Her türlü fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. Bunlar, kazandıklarından dolayı felaketli sonuca uğrayanlardır; inkarları yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hakketmişlerdir.

 • 16:94NAHL, 94

  Yeminlerinizi aranızda kötüye kullanmayın ki sağlam basmış ayağınız kayar. Allah'ın yolundan saptığınız için perişanlığı tadar ve acı bir azabı hakkedersiniz.

 • 42:16ŞURA, 16

  Allah hakkında, O'nun çağrısına yanıt verildikten sonra tartışanların delilleri Rab'leri katında geçersizdir. Gazabı haketmişlerdir ve onlara çetin bir azap vardır

 • 45:7CASİYE, 7

  Vay haline her uydurukçu günahkarın!

 • 45:8CASİYE, 8

  Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işittikten sonra, sanki onları hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayarak direniyor. Onu acı bir cezayla müjdele.

 • 45:9CASİYE, 9

  Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır.

 • 45:10CASİYE, 10

  Onları cehennem beklemektedir. Ne işledikleri şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar onu kurtarabilir. Onlar, acı bir azabı haketmişlerdir.

 • 58:16MÜCADELE, 16

  Yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir.

 • 21:97ENBİYA, 97

  Hak sözün gerçekleşmesi yaklaşmış ve kafirlerin gözleri korkudan dona kalmıştır: "Vah bize, Biz bundan gaflet içinde idik. Biz gerçekten zalimler olduk."

 • 21:98ENBİYA, 98

  Siz ve Allah'ın yanında taptıklarınız cehennemin yakıtısınız; sizler oraya girmeye layıksınız.

 • 21:99ENBİYA, 99

  Onlar tanrılar olsaydı oraya girmeyeceklerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 22:51HAC, 51

  Ayetlerimize karşı mücadele edenler ise cehennemin halkı olmayı hakketmişlerdir.

 • 20:74TA-HA, 74

  Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennemi hakkeder; orada ne ölür, ne de yaşar.

 • 22:57HAC, 57

  Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise küçük düşürücü bir cezayı hakkederler.

 • 24:19NUR, 19

  İnananların arasından hayasızlığın yaygınlaşmasını arzulayanlar, dünya ve ahirette acı verici bir cezayı hakketmişlerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • 42:26ŞURA, 26

  İnanıp erdemli davrananların çağrısına cevap verir ve onlara lütfunu arttırır. İnkarcılar ise çetin bir cezayı hakketmiştir.

 • 67:6MÜLK, 6

  Rab'lerini inkar edenler cehennem cezasını hakketmişlerdir. Ne kötü bir duraktır.

 • 4:10NİSA, 10

  Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylayacaklar.

 • 4:55NİSA, 55

  Onlardan kimi ona inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara ceza olarak cehennem yeter.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?