20:98. Tanrınız, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. Bilgisi her şeyi içine almıştır.

Tüm mucizelere rağmen Musa'nın halkının buzağıya tapması:

 • 2:51BAKARA, 51

  Musa'yla kırk gece için sözleşmiştik. Ancak siz onun ardından kendinize zulmederek buzağıya taptınız.

 • 2:52BAKARA, 52

  Bunlara rağmen, şükredersiniz diye sizi affettik.

 • 2:53BAKARA, 53

  Yola gelmeniz için de Musa'ya kitabı ve yasayı verdik.

 • 2:54BAKARA, 54

  Musa, halkına demişti ki: "Ey halkım, sizler buzağıya tapmakla nefsinize (kişilik, öz, ruh) zulmettiniz. Yaratıcınıza tövbe edin ve nefsinizi (egonuzu) öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir." O, sizi affeder. Elbette O, tövbeleri kabul edendir, Rahim'dir.

 • 2:92BAKARA, 92

  Musa, size mucizelerle gelmişti; fakat onun ardından buzağıyı tanrı edinerek zalimlerden oldunuz.

 • 2:93BAKARA, 93

  Hani üzerinize Tur dağını kaldırıp sizden söz almıştık: "Size verdiğim emirlere sıkıca sarılın ve dinleyin." Fakat "Dinledik ve karşı geldik," dediler. İnkarlarından dolayı kalpleri buzağı ile kandı. De ki: "İnanmışsanız, inancınız size ne de kötü yön veriyor!"

 • 4:153NİSA, 153

  Kitap halkı, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa'dan bunun daha büyüğünü istemiş ve, "Bize Allah'ı fiziksel olarak göster," demişlerdi. Böyle sınırı aşmalarından ötürü onları yıldırım çarptı. Kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen buzağıya taptılar. Onları yine affettik. Musa'ya da apaçık bir yetki verdik.

 • 7:148ARAF, 148

  Musa'nın halkı kendisinden sonra, süs eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı heykeli yapıp putlaştırdılar. Onun, konuşmaktan ve kendilerine yol göstermekten aciz olduğunu görmediler mi? Onu benimseyerek zalimlerden oldular.

 • 7:149ARAF, 149

  Yaptıklarına pişman olup sapmış olduklarını anlayınca da, "Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa kaybedenlerden oluruz," dediler.

 • 7:150ARAF, 150

  Musa, kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olarak halkına döndüğü zaman, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız! Rabbinizin emrine dayanamadınız mı," dedi, levhaları yere attı, kardeşinin başını tutup kendine doğru çekti. (Kardeşi): "Anamın oğlu, dedi, bu halk benim zayıflığımdan yararlandı, nerdeyse beni öldüreceklerdi. Üzerime vararak düşmanı güldürme, beni bu zalim halkla bir tutma."

 • 7:151ARAF, 151

  (Musa) dedi ki: "Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bize acı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

 • 7:152ARAF, 152

  Buzağıyı putlaştıranlar, Rab'lerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir alçaklığa uğrayacaktır. İftiracıları böyle cezalandırırız.

 • 7:153ARAF, 153

  Kötülük işledikten sonra tevbe edip inananlar için Rabbin elbette ondan sonra Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 7:154ARAF, 154

  Musa'nın sinirleri yatışınca levhaları aldı. Onda Rab'lerini sayanlar için bir yol gösterme ve rahmet yazılıydı.

 • 20:83TA-HA, 83

  "Niçin halkını bırakmakta acele ettin, Musa?"

 • 20:84TA-HA, 84

  "Onlar öğretimi izliyorlar," dedi, "Hoşnut olasın diye sana doğru acele ettim, Rabbim."

 • 20:85TA-HA, 85

  "Halkını, senden sonra sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi.

 • 20:86TA-HA, 86

  Musa, kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olarak halkına döndü ve, "Halkım, Rabbiniz size güzel bir söz vermemiş miydi? Bekleyemediniz mi? Yoksa, Rabbinizin gazabına uğramak için mi benimle yaptığınız sözleşmeyi bozdunuz," dedi.

 • 20:87TA-HA, 87

  "Sana verdiğimiz sözü kendi kafamıza göre bozmadık. O halkın süs eşyaları bize taşıtıldı. Onları attık. Samiri işte böyle bir şey ortaya çıkardı," dediler.

 • 20:88TA-HA, 88

  Onlar için, böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. "İşte sizin ve Musa'nın tanrısı budur, fakat o (Musa) unuttu," dediler.

 • 20:89TA-HA, 89

  Görmediler mi ki, o, onlara ne bir yanıt verebiliyor, ne de onlara bir zarar ve yarar dokundurabiliyordu

 • 20:90TA-HA, 90

  Harun ise: "Halkım, onunla sınanıyorsunuz. Rabbiniz Rahman'dır. Beni izleyin ve emrime uyun," diye onları önceden uyarmıştı.

 • 20:91TA-HA, 91

  "Musa gelinceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz," diye karşılık vermişlerdi.

 • 20:92TA-HA, 92

  Dedi ki, "Harun! Seni engelleyen neydi, onları saparken gördüğün zaman,"

 • 20:93TA-HA, 93

  "Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?"

 • 20:94TA-HA, 94

  Dedi ki, "Anamın oğlu, sakalımı ve başımı çekme. 'İsrail oğullarını neden böldün, neden sözümü tutmadın?' diye bana çıkışacağından korktum."

 • 20:95TA-HA, 95

  Dedi ki, "Peki, senin savunman nedir, Samiri?"

 • 20:96TA-HA, 96

  Dedi ki, "Onların görmediğini gördüm, elçinin öğretisinden bir kısmını alıp attım. Böyle uygun gördüm."

 • 20:97TA-HA, 97

  Dedi ki, "Defol! Hayatın boyunca yakına bile gelme. Sana söz verilen bir an var ki ondan kaçamıyacaksın. Tapmakta olduğun tanrına bak, biz onu yakıp denize savuracağız."

 • 20:98TA-HA, 98

  Tanrınız, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. Bilgisi her şeyi içine almıştır.

 • 20:99TA-HA, 99

  Geçmişlerin haberlerini, sana böylece aktarıyoruz. Sana katımızdan bir mesaj vermiş bulunuyoruz.

 • 20:99TA-HA, 99

  Geçmişlerin haberlerini, sana böylece aktarıyoruz. Sana katımızdan bir mesaj vermiş bulunuyoruz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?