20:71. "Size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyü öğreten ustanız olmalı. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sizi hurma ağaçlarına asacağım. Hangimizin cezası daha çetin ve sürekli imiş öğreneceksiniz," dedi.

Musa'nın firavun'a mucizelerle gitmesi ve büyücülerle mücadelesi:

 • 7:104ARAF, 104

  Musa: "Firavun, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim."

 • 7:105ARAF, 105

  "Allah hakkında gerçeğin dışında bir şey söylememek benim görevimdir. Rabbinizden size bir kanıt ile geldim; İsrail oğullarını benimle birlikte salıver."

 • 7:106ARAF, 106

  Dedi: "Bir ayet (mucize) ile gelmişsen ve gerçekten doğru sözlüysen getir onu bakalım."

 • 7:107ARAF, 107

  Asasını attı, iri bir yılan oluverdi.

 • 7:108ARAF, 108

  Elini çıkardı, bakanlar için bembeyaz oluverdi.

 • 7:109ARAF, 109

  Firavun'un halkından ileri gelenler, durumu tartıştılar ve "Bu, uzman bir sihirbazdır," dediler,

 • 7:110ARAF, 110

  "Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?"

 • 7:111ARAF, 111

  Dediler ki: "Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar yolla."

 • 7:112ARAF, 112

  "Bütün uzman sihirbazları sana getirsinler."

 • 7:113ARAF, 113

  Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve "Kazanırsak bize bir ödül var mı," dediler.

 • 7:114ARAF, 114

  "Evet," dedi, "Siz benim yakın çevreme de girersiniz."

 • 7:115ARAF, 115

  Dediler: "Musa, sen at, yoksa biz atacağız."

 • 7:116ARAF, 116

  "Siz atın!," dedi. Onlar atınca, halkın gözünü büyülediler, onları korkuttular ve böylece büyük bir sihir ortaya koydular.

 • 7:117ARAF, 117

  Biz de Musa'ya "Asanı at," diye vahyettik. Nitekim o, onların uydurduklarını toplayıp yutuverdi.

 • 7:118ARAF, 118

  Böylece, gerçek ortaya çıktı ve yaptıkları boşa çıktı.

 • 7:119ARAF, 119

  İşte orada yenildiler ve küçük düşürüldüler.

 • 7:120ARAF, 120

  Ve sihirbazlar secdeye kapandılar.

 • 7:121ARAF, 121

  "Evrenlerin Rabbine inandık," dediler,

 • 7:122ARAF, 122

  "Musa'nın ve Harun'un Rabbine..."

 • 7:123ARAF, 123

  Firavun: "Ben size izin vermeden mi ona inandınız? Bu bir plandır. şehirde bu planı kurdunuz ki halkını oradan çıkarasınız. Ama yakında bileceksiniz!," dedi,

 • 7:124ARAF, 124

  "Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sonra topunuzu asacağım!"

 • 7:125ARAF, 125

  Dediler ki: "Biz zaten Rabbimize döneceğiz."

 • 7:126ARAF, 126

  "Rabbimizin işaretleri bize geldiğinde ona inandık diye bizden öç alıyorsun. Rabbimiz, bize dayanma gücü ver ve canımızı müslümanlar olarak al."

 • 10:72YUNUS, 72

  "Yüz çevirirseniz, halbuki ben sizden herhangi bir ücret istememiştim. Benim ücretim ancak Allah'ın üzerinedir. Müslümanlardan olmakla emredildim."

 • 10:73YUNUS, 73

  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Onları (yeryüzünün) yöneticileri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Uyarılanların akıbetine dikkat et.

 • 10:74YUNUS, 74

  Sonra onun ardından, elçiler gönderdik, halklarına apaçık deliller getirdiler. Geçmişte yalanlamış bulunduklarına inanacak değillerdi. Azgınların kalplerini böyle damgalarız.

 • 10:75YUNUS, 75

  Sonra onların ardından Musa ve Harun'u Firavun'a ve konseyine mucizelerimizle gönderdik. Fakat büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular.

 • 10:75YUNUS, 75

  Sonra onların ardından Musa ve Harun'u Firavun'a ve konseyine mucizelerimizle gönderdik. Fakat büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular.

 • 10:76YUNUS, 76

  Tarafımızdan kendilerine gerçek gelince, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.

 • 10:77YUNUS, 77

  Musa, "Size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? Bu bir büyü müdür? Oysa büyücüler başarıya ulaşamaz."

 • 10:78YUNUS, 78

  Dediler: "Sen, yeryüzünde büyüklük ikinize kalsın diye, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için mi bize geldin? Biz size asla inanmayız."

 • 10:79YUNUS, 79

  Firavun, "Tüm uzman büyücüleri bana getirin!," dedi.

 • 10:80YUNUS, 80

  Büyücüler gelince, Musa onlara, "Ne atacaksanız atın!," dedi.

 • 10:81YUNUS, 81

  Onlar atınca, Musa: "Sizin bu getirdiğiniz bir büyüdür. Allah elbette onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işlerini düzeltmez," dedi.

 • 10:82YUNUS, 82

  Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Suçlular hoşlanmasa da...

 • 10:83YUNUS, 83

  Firavun ve erkanının işkence ve baskısından korktukları için Musa'ya, halkından ancak birkaç kişi inandı. Firavun, yeryüzünde haddi çok aşan bir tiran idi.

 • 20:56TA-HA, 56

  Ona tüm işaret ve delillerimizi göstermemize rağmen yalanlayıp reddetti.

 • 20:57TA-HA, 57

  Dedi ki, "Sen bizi büyünle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin, Musa?"

 • 20:58TA-HA, 58

  "Biz de sana benzer bir büyü göstereceğiz. Her iki taraf için de uygun olan yerde ne senin ne de bizim caymayacağımız bir randevu zamanı belirle. "

 • 20:59TA-HA, 59

  Dedi ki: "Buluşma zamanınız bayram günüdür. Öğleden önce halk orada toplansın."

 • 20:60TA-HA, 60

  Firavun gitti, planını hazırlayıp geri döndü.

 • 20:61TA-HA, 61

  Musa onlara dedi ki: "Size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra sizi bir azap ile perişan eder. İftira edenler kuşkusuz kaybedecektir."

 • 20:62TA-HA, 62

  Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

 • 20:63TA-HA, 63

  Dediler ki, "Bu iki büyücünün tek amacı, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin ideal yaşam biçiminizi yıkmaktır."

 • 20:64TA-HA, 64

  "Haydi, planlarınızı birleştirip birleşik bir cephe oluşturun. Bugün üstün gelen başarmıştır."

 • 20:65TA-HA, 65

  "Musa," dediler, "Ya sen at, yahut ilk önce atan biz olalım?"

 • 20:66TA-HA, 66

  "Hayır, siz atın!," dedi. Bunun üzerine, büyülerinden (hipnotik telkin ve illüzyondan) ötürü, halatları ve değnekleri ona (Musa'ya) sanki hareket ediyorlarmış gibi göründü.

 • 20:67TA-HA, 67

  Musa içinde bir korku duydu.

 • 20:68TA-HA, 68

  "Korkma," dedik, "Sen üstün geleceksin."

 • 20:69TA-HA, 69

  "Sağ elindekini at, onların uydurdukları şeyleri yutacaktır. Onların yaptığı bir büyücü planından ibarettir. Büyücünün ortaya koyduğu şeyler başarıya ulaşamaz."

 • 20:70TA-HA, 70

  Büyücüler, "Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık," diyerek secdeye kapandılar.

 • 20:71TA-HA, 71

  "Size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyü öğreten ustanız olmalı. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sizi hurma ağaçlarına asacağım. Hangimizin cezası daha çetin ve sürekli imiş öğreneceksiniz," dedi.

 • 20:72TA-HA, 72

  Dediler ki: "Bize gelen apaçık kanıtları ve bizi Yaratan'ı bırakıp seni seçmeyiz. Nasıl yargı vereceksen ver. Yargın bu dünya hayatıyla sınırlıdır!"

 • 20:73TA-HA, 73

  "Biz Rabbimize inandık ki hatalarımızı ve bizi zorla yaptırdığın büyücülüğü bağışlasın. Allah daha iyidir ve daha Süreklidir."

 • 20:74TA-HA, 74

  Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennemi hakkeder; orada ne ölür, ne de yaşar.

 • 26:29ŞUARA, 29

  Dedi ki, "Benden başka bir tanrı (otorite) edinirsen seni hapis cezasına çarpacağım."

 • 26:30ŞUARA, 30

  Dedi ki, "Size apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"

 • 26:31ŞUARA, 31

  Dedi ki, "Doğru sözlüysen getir bakalım onu."

 • 26:32ŞUARA, 32

  Değneğini atınca apaçık bir yılan oluverdi.

 • 26:33ŞUARA, 33

  Elini çıkarınca bakanlara bembeyaz görünüverdi.

 • 26:34ŞUARA, 34

  Çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, "Bu, gerçekten çok usta bir büyücü imiş."

 • 26:35ŞUARA, 35

  "Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?"

 • 26:36ŞUARA, 36

  Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder de,"

 • 26:37ŞUARA, 37

  "Sana tüm usta büyücüleri getirsinler."

 • 26:38ŞUARA, 38

  Belirlenmiş günün randevusu için büyücüler bir araya getirildiler.

 • 26:39ŞUARA, 39

  Halka da, "Siz de toplanır mısınız?" denildi.

 • 26:40ŞUARA, 40

  "Büyücüler üstün gelirse onlara uyabiliriz."

 • 26:41ŞUARA, 41

  Büyücüler geldiklerinde Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek bize bir ücret ödenecek mi?" dediler.

 • 26:42ŞUARA, 42

  "Evet," dedi, "Hatta siz benim konseyime gireceksiniz."

 • 26:43ŞUARA, 43

  Musa onlara, "Atacağınızı atın," dedi.

 • 26:44ŞUARA, 44

  İplerini ve değneklerini attılar, "Firavun'un onuru için biz üstün geleceğiz," dediler.

 • 26:45ŞUARA, 45

  Sonra Musa değneğini attı; hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı.

 • 26:46ŞUARA, 46

  Büyücüler secdeye kapandılar.

 • 26:47ŞUARA, 47

  Dediler, "Evrenlerin Rabbine inandık,"

 • 26:48ŞUARA, 48

  "Musa'nın ve Harun'un Rabbine..."

 • 26:49ŞUARA, 49

  Dedi ki, "Ben size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyücülüğü öğreten ustanız olmalı. şimdi göreceksiniz: Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım."

 • 26:50ŞUARA, 50

  "Umurumuzda değil," dediler, "Biz zaten Rabbimize döneceğiz."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?