20:66. "Hayır, siz atın!," dedi. Bunun üzerine, büyülerinden (hipnotik telkin ve illüzyondan) ötürü, halatları ve değnekleri ona (Musa'ya) sanki hareket ediyorlarmış gibi göründü.

Musa'nın firavun'a mucizelerle gitmesi ve büyücülerle mücadelesi:

 • 7:104ARAF, 104

  Musa: "Firavun, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim."

 • 7:105ARAF, 105

  "Allah hakkında gerçeğin dışında bir şey söylememek benim görevimdir. Rabbinizden size bir kanıt ile geldim; İsrail oğullarını benimle birlikte salıver."

 • 7:106ARAF, 106

  Dedi: "Bir ayet (mucize) ile gelmişsen ve gerçekten doğru sözlüysen getir onu bakalım."

 • 7:107ARAF, 107

  Asasını attı, iri bir yılan oluverdi.

 • 7:108ARAF, 108

  Elini çıkardı, bakanlar için bembeyaz oluverdi.

 • 7:109ARAF, 109

  Firavun'un halkından ileri gelenler, durumu tartıştılar ve "Bu, uzman bir sihirbazdır," dediler,

 • 7:110ARAF, 110

  "Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?"

 • 7:111ARAF, 111

  Dediler ki: "Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar yolla."

 • 7:112ARAF, 112

  "Bütün uzman sihirbazları sana getirsinler."

 • 7:113ARAF, 113

  Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve "Kazanırsak bize bir ödül var mı," dediler.

 • 7:114ARAF, 114

  "Evet," dedi, "Siz benim yakın çevreme de girersiniz."

 • 7:115ARAF, 115

  Dediler: "Musa, sen at, yoksa biz atacağız."

 • 7:116ARAF, 116

  "Siz atın!," dedi. Onlar atınca, halkın gözünü büyülediler, onları korkuttular ve böylece büyük bir sihir ortaya koydular.

 • 7:117ARAF, 117

  Biz de Musa'ya "Asanı at," diye vahyettik. Nitekim o, onların uydurduklarını toplayıp yutuverdi.

 • 7:118ARAF, 118

  Böylece, gerçek ortaya çıktı ve yaptıkları boşa çıktı.

 • 7:119ARAF, 119

  İşte orada yenildiler ve küçük düşürüldüler.

 • 7:120ARAF, 120

  Ve sihirbazlar secdeye kapandılar.

 • 7:121ARAF, 121

  "Evrenlerin Rabbine inandık," dediler,

 • 7:122ARAF, 122

  "Musa'nın ve Harun'un Rabbine..."

 • 7:123ARAF, 123

  Firavun: "Ben size izin vermeden mi ona inandınız? Bu bir plandır. şehirde bu planı kurdunuz ki halkını oradan çıkarasınız. Ama yakında bileceksiniz!," dedi,

 • 7:124ARAF, 124

  "Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sonra topunuzu asacağım!"

 • 7:125ARAF, 125

  Dediler ki: "Biz zaten Rabbimize döneceğiz."

 • 7:126ARAF, 126

  "Rabbimizin işaretleri bize geldiğinde ona inandık diye bizden öç alıyorsun. Rabbimiz, bize dayanma gücü ver ve canımızı müslümanlar olarak al."

 • 10:72YUNUS, 72

  "Yüz çevirirseniz, halbuki ben sizden herhangi bir ücret istememiştim. Benim ücretim ancak Allah'ın üzerinedir. Müslümanlardan olmakla emredildim."

 • 10:73YUNUS, 73

  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Onları (yeryüzünün) yöneticileri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Uyarılanların akıbetine dikkat et.

 • 10:74YUNUS, 74

  Sonra onun ardından, elçiler gönderdik, halklarına apaçık deliller getirdiler. Geçmişte yalanlamış bulunduklarına inanacak değillerdi. Azgınların kalplerini böyle damgalarız.

 • 10:75YUNUS, 75

  Sonra onların ardından Musa ve Harun'u Firavun'a ve konseyine mucizelerimizle gönderdik. Fakat büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular.

 • 10:75YUNUS, 75

  Sonra onların ardından Musa ve Harun'u Firavun'a ve konseyine mucizelerimizle gönderdik. Fakat büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular.

 • 10:76YUNUS, 76

  Tarafımızdan kendilerine gerçek gelince, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.

 • 10:77YUNUS, 77

  Musa, "Size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? Bu bir büyü müdür? Oysa büyücüler başarıya ulaşamaz."

 • 10:78YUNUS, 78

  Dediler: "Sen, yeryüzünde büyüklük ikinize kalsın diye, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için mi bize geldin? Biz size asla inanmayız."

 • 10:79YUNUS, 79

  Firavun, "Tüm uzman büyücüleri bana getirin!," dedi.

 • 10:80YUNUS, 80

  Büyücüler gelince, Musa onlara, "Ne atacaksanız atın!," dedi.

 • 10:81YUNUS, 81

  Onlar atınca, Musa: "Sizin bu getirdiğiniz bir büyüdür. Allah elbette onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işlerini düzeltmez," dedi.

 • 10:82YUNUS, 82

  Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Suçlular hoşlanmasa da...

 • 10:83YUNUS, 83

  Firavun ve erkanının işkence ve baskısından korktukları için Musa'ya, halkından ancak birkaç kişi inandı. Firavun, yeryüzünde haddi çok aşan bir tiran idi.

 • 20:56TA-HA, 56

  Ona tüm işaret ve delillerimizi göstermemize rağmen yalanlayıp reddetti.

 • 20:57TA-HA, 57

  Dedi ki, "Sen bizi büyünle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin, Musa?"

 • 20:58TA-HA, 58

  "Biz de sana benzer bir büyü göstereceğiz. Her iki taraf için de uygun olan yerde ne senin ne de bizim caymayacağımız bir randevu zamanı belirle. "

 • 20:59TA-HA, 59

  Dedi ki: "Buluşma zamanınız bayram günüdür. Öğleden önce halk orada toplansın."

 • 20:60TA-HA, 60

  Firavun gitti, planını hazırlayıp geri döndü.

 • 20:61TA-HA, 61

  Musa onlara dedi ki: "Size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra sizi bir azap ile perişan eder. İftira edenler kuşkusuz kaybedecektir."

 • 20:62TA-HA, 62

  Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

 • 20:63TA-HA, 63

  Dediler ki, "Bu iki büyücünün tek amacı, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin ideal yaşam biçiminizi yıkmaktır."

 • 20:64TA-HA, 64

  "Haydi, planlarınızı birleştirip birleşik bir cephe oluşturun. Bugün üstün gelen başarmıştır."

 • 20:65TA-HA, 65

  "Musa," dediler, "Ya sen at, yahut ilk önce atan biz olalım?"

 • 20:66TA-HA, 66

  "Hayır, siz atın!," dedi. Bunun üzerine, büyülerinden (hipnotik telkin ve illüzyondan) ötürü, halatları ve değnekleri ona (Musa'ya) sanki hareket ediyorlarmış gibi göründü.

 • 20:67TA-HA, 67

  Musa içinde bir korku duydu.

 • 20:68TA-HA, 68

  "Korkma," dedik, "Sen üstün geleceksin."

 • 20:69TA-HA, 69

  "Sağ elindekini at, onların uydurdukları şeyleri yutacaktır. Onların yaptığı bir büyücü planından ibarettir. Büyücünün ortaya koyduğu şeyler başarıya ulaşamaz."

 • 20:70TA-HA, 70

  Büyücüler, "Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık," diyerek secdeye kapandılar.

 • 20:71TA-HA, 71

  "Size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyü öğreten ustanız olmalı. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sizi hurma ağaçlarına asacağım. Hangimizin cezası daha çetin ve sürekli imiş öğreneceksiniz," dedi.

 • 20:72TA-HA, 72

  Dediler ki: "Bize gelen apaçık kanıtları ve bizi Yaratan'ı bırakıp seni seçmeyiz. Nasıl yargı vereceksen ver. Yargın bu dünya hayatıyla sınırlıdır!"

 • 20:73TA-HA, 73

  "Biz Rabbimize inandık ki hatalarımızı ve bizi zorla yaptırdığın büyücülüğü bağışlasın. Allah daha iyidir ve daha Süreklidir."

 • 20:74TA-HA, 74

  Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennemi hakkeder; orada ne ölür, ne de yaşar.

 • 26:29ŞUARA, 29

  Dedi ki, "Benden başka bir tanrı (otorite) edinirsen seni hapis cezasına çarpacağım."

 • 26:30ŞUARA, 30

  Dedi ki, "Size apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"

 • 26:31ŞUARA, 31

  Dedi ki, "Doğru sözlüysen getir bakalım onu."

 • 26:32ŞUARA, 32

  Değneğini atınca apaçık bir yılan oluverdi.

 • 26:33ŞUARA, 33

  Elini çıkarınca bakanlara bembeyaz görünüverdi.

 • 26:34ŞUARA, 34

  Çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, "Bu, gerçekten çok usta bir büyücü imiş."

 • 26:35ŞUARA, 35

  "Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?"

 • 26:36ŞUARA, 36

  Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder de,"

 • 26:37ŞUARA, 37

  "Sana tüm usta büyücüleri getirsinler."

 • 26:38ŞUARA, 38

  Belirlenmiş günün randevusu için büyücüler bir araya getirildiler.

 • 26:39ŞUARA, 39

  Halka da, "Siz de toplanır mısınız?" denildi.

 • 26:40ŞUARA, 40

  "Büyücüler üstün gelirse onlara uyabiliriz."

 • 26:41ŞUARA, 41

  Büyücüler geldiklerinde Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek bize bir ücret ödenecek mi?" dediler.

 • 26:42ŞUARA, 42

  "Evet," dedi, "Hatta siz benim konseyime gireceksiniz."

 • 26:43ŞUARA, 43

  Musa onlara, "Atacağınızı atın," dedi.

 • 26:44ŞUARA, 44

  İplerini ve değneklerini attılar, "Firavun'un onuru için biz üstün geleceğiz," dediler.

 • 26:45ŞUARA, 45

  Sonra Musa değneğini attı; hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı.

 • 26:46ŞUARA, 46

  Büyücüler secdeye kapandılar.

 • 26:47ŞUARA, 47

  Dediler, "Evrenlerin Rabbine inandık,"

 • 26:48ŞUARA, 48

  "Musa'nın ve Harun'un Rabbine..."

 • 26:49ŞUARA, 49

  Dedi ki, "Ben size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyücülüğü öğreten ustanız olmalı. şimdi göreceksiniz: Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım."

 • 26:50ŞUARA, 50

  "Umurumuzda değil," dediler, "Biz zaten Rabbimize döneceğiz."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?