1:7. Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna...

Allah'ın gazabı nedir ve kimleredir?

 • 2:90BAKARA, 90

  Allah'ın, lütfunu kullarından dilediğine indirmesini çekemeyerek Allah'ın indirdiğini inkar etmek için kişiliklerini satmaları ne kötü! Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap var.

 • 3:112AL-İ İMRAN, 112

  Nerede bulunurlarsa bulunsunlar -Allah'ın ipine, ya da insanların ipine (sözleşmesine) sığınanlar hariç- horlandılar. Allah'ın gazabını hakkettiler ve yoksulluğa mahkum edildiler. Zira onlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Tüm bunlar, karşı gelmeleri ve sınırı aşmalarının bir sonucu idi.

 • 4:93NİSA, 93

  Kim inanmış birisini kasten öldürürse yeri, sürekli kalacağı cehennemdir. Allah kendisine gazap ve lanet etmiştir. Ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 • 5:59MAİDE, 59

  De: "Kitaplılar! Allah'a, bize indirilene ve önceki indirilenlere inandık diye mi yoldan çıkmış olan çoğunluğunuzla bize karşı nefret besliyorsunuz?"

 • 5:60MAİDE, 60

  De: "Allah katında bundan daha kötü bir durumu size bildireyim mi? Allah kime lanet ve gazap ederek maymunlar, domuzlar, putperestler haline sokmuşsa, işte o kimseler yer bakımından daha kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır.

 • 7:152ARAF, 152

  Buzağıyı putlaştıranlar, Rab'lerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir alçaklığa uğrayacaktır. İftiracıları böyle cezalandırırız.

 • 8:16ENFAL, 16

  Kim o gün, savaş taktiği veya başka bir birliğe katılma amacının dışında sırtını dönüp kaçarsa Allah'tan bir gazaba uğramıştır ve yeri de cehennemdir. Ne kötü bir duraktır.

 • 16:106NAHL, 106

  Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkara) zorlanan dışında, imandan sonra inkara göğsünü açıp Allah'ı inkar edenler Allah'tan bir gazabı hakketmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • 20:80TA-HA, 80

  Ey İsrail oğulları, sizi düşmanlarınızdan kurtarmış, Sina dağının sağ yanında size söz vermiş ve üzerinize Menna ve bıldırcın indirmiştik.

 • 20:81TA-HA, 81

  Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yeyiniz ve bu konuda taşkınlıkta bulunmayın; yoksa gazabıma uğrarsınız. Gazabıma uğrayanlar düşmüştür.

 • 20:86TA-HA, 86

  Musa, kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olarak halkına döndü ve, "Halkım, Rabbiniz size güzel bir söz vermemiş miydi? Bekleyemediniz mi? Yoksa, Rabbinizin gazabına uğramak için mi benimle yaptığınız sözleşmeyi bozdunuz," dedi.

 • 42:16ŞURA, 16

  Allah hakkında, O'nun çağrısına yanıt verildikten sonra tartışanların delilleri Rab'leri katında geçersizdir. Gazabı haketmişlerdir ve onlara çetin bir azap vardır

 • 48:6FETİH, 6

  Ve Allah hakkında kötü düşünceler besleyen ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınları ve putperest erkeklerle putperest kadınları cezalandırsın. Kötülükleri geri tepecektir. Allah onlara gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?