1:2. Övgü, evrenlerin Rabbi Allah'adır.

Her şey ister istemez Allah'ı över, yüceltir:

 • 17:44İSRA, 44

  Yedi gök, ve onların içindekiler O'nu yücelterek anarlar. Hiç bir şey yoktur ki O'nu överek ve yücelterek anmasın; ama siz onların anışlarını anlamazsınız. O şefkatlidir, Bağışlayandır

 • 7:54ARAF, 54

  Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra otoritesini kurandır. Geceyi, onu durmadan kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar O'nun yönetimine boyun eğmiştir. Yaratılış da, yönetim de O'na aittir. Evrenlerin Rabbi olan Allah ne uludur!

 • 13:13RAD, 13

  Gök gürlemesi O'nu överek, melekler de O'nu saygıyla yüceltirler. O, yıldırımları gönderir ve dilediğini onlarla çarpar. Onlar hâlâ Allah hakkında tartışıyorlar. O, dayanılmaz güce sahiptir.

 • 13:15RAD, 15

  Göklerde ve yerde olan herkes ister istemez Allah'a secde eder. Gölgeleri de sabah akşam...

 • 16:48NAHL, 48

  Allah'ın yarattığı şeylere bakmıyorlar mı ki, gölgeleri Allah'a secde ederek sağdan ve soldan sürünerek gidip gelir

 • 16:49NAHL, 49

  Göklerde ve yerde bulunan tüm yaratıklar ve melekler Allah'a secde ederler ve büyüklük taslamazlar.

 • 22:18HAC, 18

  Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan bir çok kişinin Allah'a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Bir çok kişi de azabı hakketmiştir. Allah'ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. Allah dilediğini yapar.

 • 24:41NUR, 41

  Diziler halinde uçan kuşlar dahil, göklerde ve yerde bulunan herkesin Allah'ı yücelttiğini görmez misin? Her birisi kendi duasını ve yüceltme yöntemini bilir. Allah onların yaptıklarını iyi bilir.

 • 38:17SAD, 17

  Onların sözlerine karşı sabırlı ol, becerikli bir kulumuz olan Davud'u anımsa; o (Tanrı'ya) sürekli itaat ederdi.

 • 38:18SAD, 18

  Dağları onun emrine vermiştik; onunla birlikte akşamleyin ve tan doğumu (Tanrı'yı) yüceltirlerdi.

 • 55:6RAHMAN, 6

  Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler.

 • 57:1HADİD, 1

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 59:24HAŞR, 24

  O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren Allah'tır. Tüm güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 61:1SAFF, 1

  Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı yüceltir. O, Üstündür, Bilgedir.

 • 62:1CUMA, 1

  Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı yüceltir. O Kraldır, En kutsaldır, Üstündür, Bilgedir.

 • 64:1TEĞABÜN, 1

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı yüceltir. Yönetim O'nundur, övgü O'nadır. O her şeye Gücü yetendir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?