18:24. Ancak, "Allah dilerse (yapacağım)," diyerek Rabbini an. Unutursan, o zaman da, "Belki Rabbim bir dahaki sefere beni daha iyiye ulaştırır," de.

Hiç bir şey için, bunu yarın yapacağım, deme: İlişkili

 • 68:17KALEM, 17

  Onları sınadık; tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. Sabahleyin devşireceklerine yemin etmişlerdi.

 • 68:18KALEM, 18

  Bundan hiç bir kuşkuları yoktu.

 • 68:19KALEM, 19

  Onlar uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir ziyaretçi (fırtına) bahçelerini ziyaret etti.

 • 68:20KALEM, 20

  Ve bahçe meyvesiz kalmıştı.

 • 68:21KALEM, 21

  Sabahleyin birbirlerine seslendiler:

 • 68:22KALEM, 22

  "Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın."

 • 68:23KALEM, 23

  Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı.

 • 68:24KALEM, 24

  "Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin."

 • 68:25KALEM, 25

  Sonuçtan emin bir halde erken vardılar.

 • 68:26KALEM, 26

  Fakat bahçeyi görünce, "Biz yolu şaşırdık," dediler.

 • 68:27KALEM, 27

  "Yok, doğrusu biz yoksun bırakıldık."

 • 68:28KALEM, 28

  Ortancaları (erdemlileri), "Ben size demedim mi? Rabbinizi yüceltmeniz gerekmez miydi?" dedi.

 • 68:29KALEM, 29

  Dediler ki, "Rabbimiz yücedir. Biz zalimler imişiz."

 • 68:30KALEM, 30

  Ve hemen birbirlerini suçlamaya başladılar.

 • 68:31KALEM, 31

  Dediler ki, "Yazıklar olsun bize. Azgınmışız."

 • 68:32KALEM, 32

  "Belki Rabbimiz bize daha iyisini verir. Biz Rabbimize dönüyoruz."

 • 68:33KALEM, 33

  İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Bir bilselerdi.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?