17:94. Kendilerine hidayet geldiğinde, halk: "Allah bir insanı mı elçi olarak gönderdi," diyerek inanmadı

Neden insan elçi?

 • 12:109YUSUF, 109

  Senden önce, kentler halkının arasından (seçip) vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Yeryüzünü dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetine bakmazlar mı? Erdemliler için ahiret yurdu daha iyidir; anlamaz mısınız?

 • 16:43NAHL, 43

  Senden önce, adamlardan/iki ayak üzerinde yürüyenlerden başkasını elçi olarak göndermedik; onlara vahyettik. Bilmiyorsanız uzmanlara sorun.

 • 21:7ENBİYA, 7

  Senden önce, insanların dışında elçi göndermedik; onlara vahyediyorduk. Bilmiyorsanız uzmanlara sorunuz

 • 22:75HAC, 75

  Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Elbette Allah İşitendir, Görendir.

 • 17:95İSRA, 95

  De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler olsaydı onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?