17:60. Rabbinin insanları kuşatmış olduğunu sana bildirmiştik. Fakat sana gösterdiğimiz görüntü ile ve Kuran'da lanetlenen ağaçla adece insanları denedik. Biz onları uyarırız, ancak bu, onların azgınlığına büyük bir katkıda bulunmaktan başka sonuç vermiyor.

Rabbin insanları kuşatmıştır: İlişkili

 • 2:115BAKARA, 115

  Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Allah her şeyi kuşatan ve her şeyi bilendir.

 • 7:89ARAF, 89

  "Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra ona dönersek Allah'a yalan yakıştırmış oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe ona tekrar dönmemiz söz konusu olamaz. Rabbimiz her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a güvendik. Bizimle halkımızın arasını hak ile aç ey Rabbimiz. Sen açığa çıkaranların en hayırlısısın.

 • 8:47ENFAL, 47

  Allah'ın yoluna engel olmak amacıyla, halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkan o kendini beğenmişler gibi olmayın. Allah yaptıklarını çepeçevre Kuşatır.

 • 11:92HUD, 92

  Dedi ki: "Ey halkım, kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki O'na sırt çevirdiniz? Rabbim, sizin tüm yaptıklarınızı Kuşatandır."

 • 19:93MERYEM, 93

  Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'a kul olarak gelecektir.

 • 19:94MERYEM, 94

  Onları kuşatmış ve tek tek saymıştır.

 • 41:54FUSSİLET, 54

  Aslında onlar Rab'lerinden bir kuşku içindedirler. O, her şeyi (bilgi ve yönetimiyle) kuşatmıştır.

 • 65:12TALAK, 12

  Yedi göğü ve yerden/topraktan da o kadar yaratan Allah'tır. Buyruklar onların arasında akıp durur. Böylece Allah'ın herşeye gücü yettiğini ve Allah'ın herşeyi bilgiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz.

 • 72:28CİN, 28

  Böylece, elçilerin Rab'lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve herşeyi sayı olarak hesaplamıştır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?