17:59. Bizi ayetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onları yalanlamış olmasıdır. Örneğin, Semud'a açık bir (mucize) olarak deveyi vermiştik. Fakat ona haksızlık ettiler. Biz mucizeleri yalnızca uyarı amacıyla göndeririz

Semud halkı nasıl yok edildi?

 • 7:73ARAF, 73

  Semud halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Rabbinizden, size bir beyyine (kanıt) gelmiştir. şu Allah'ın devesi sizin için bir işaret olacaktır. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona bir zarar vermeyin; yoksa sizi acı bir azap yakalar."

 • 7:74ARAF, 74

  "Ad halkından sonra sizi varisler kıldığını hatırlayın. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Düzlüklerinde köşkler kurup dağlarında evler yontuyorsunuz. Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."

 • 7:75ARAF, 75

  Halkının büyüklük taslayan ileri gelenleri, aşağılayıp zulmettikleri inananlara, "Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş olduğunu nereden biliyorsunuz," dediler. Onlar da: "Biz onun getirdiği mesaja inanıyoruz," dediler.

 • 7:76ARAF, 76

  Büyüklük taslayanlar, "Biz, sizin inandığınız şeyi inkar ediyoruz," dediler.

 • 7:77ARAF, 77

  Deveyi işkence ederek kestiler ve Rab'lerinin emrine baş kaldırdılar: "Salih, gerçekten elçilerden birisi isen, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

 • 7:78ARAF, 78

  Bunun üzerine, onları o sarsıntı yakaladı; evlerinde dizüstü çöküverdiler.

 • 7:79ARAF, 79

  O da onlardan yüz çevirdi ve "Ey halkım, size Rabbimin elçiliğini ilettim, size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

 • 11:61HUD, 61

  Semud'a da kardeşleri Salih'i... Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrı yoktur. Sizi yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştiren O'dur. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin ve sonra O'na yönelin. Kuşkusuz Rabbim Yakındır, Yanıtlayandır."

 • 11:62HUD, 62

  Dediler ki: "Ey Salih, sen bundan önce, aramızda popüler bir umut kaynağıydın. Atalarımızın tapmış olduklarından sen şimdi bizi men mi ediyorsun? Biz, senin bizi çağırdığın şeylerden kuşku içindeyiz."

 • 11:63HUD, 63

  Dedi ki: "Ey halkım, ya ben Rabbimden kesin bir delile sahipsem ve kendisinden bana rahmet vermişse? O'na isyan edecek olursam beni Allah'tan kim kurtarabilir? Siz ancak benim kayıplarımı arttırabilirsiniz?"

 • 11:64HUD, 64

  "Ey halkım, Allah'ın bu devesi sizin için bir ayettir. Allah'ın toprağında bırakın otlansın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar."

 • 11:65HUD, 65

  Fakat, onu işkenceyle kestiler. "Yurdunuzda yaşamanız için üç gününüz var. Bu, yalan olmayan bir sözdür," dedi.

 • 11:66HUD, 66

  Emrimiz gelince, Salih'i ve beraberinde inanmış olanları bizden bir rahmet ile o günün rezilliğinden kurtardık. Rabbin, kuşkusuz Güçlü ve Üstündür.

 • 11:67HUD, 67

  Zalimleri korkunç bir ses yakaladı, yurtlarında çöküp kaldılar.

 • 11:68HUD, 68

  Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Doğrusu Semud (halkı) Rab'lerine karşı geldi; Semud yok olup gitti.

 • 26:141ŞUARA, 141

  Semud (halkı) da elçileri yalanladı.

 • 26:142ŞUARA, 142

  Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Erdemli olmaz mısınız?"

 • 26:143ŞUARA, 143

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:144ŞUARA, 144

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:145ŞUARA, 145

  "Buna karşılık sizden bir ücret te istemiyorum. Benim ücretimi ancak evrenlerin Rabbi öder."

 • 26:146ŞUARA, 146

  "şurada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?"

 • 26:147ŞUARA, 147

  "Bahçeler, pınarlar, "

 • 26:148ŞUARA, 148

  "Ekinler ve olgun meyveli hurmalıklar içindesiniz."

 • 26:149ŞUARA, 149

  "Ve dağlardan lüks köşkler yontuyorsunuz."

 • 26:150ŞUARA, 150

  "Allah'ı dinleyip beni izlemelisiniz."

 • 26:151ŞUARA, 151

  "Sınırı aşanların emrine uymayın."

 • 26:152ŞUARA, 152

  "Onlar yeryüzünde iyilik değil kötülük işlerler."

 • 26:153ŞUARA, 153

  Dediler ki, "Sen büyülenmişsin."

 • 26:154ŞUARA, 154

  "Sen bizim gibi bir insansın. Doğru sözlü isen bize bir mucize getir bakalım."

 • 26:155ŞUARA, 155

  Dedi ki, "İşte şu deve. Onun su içeceği belli bir zamanı vardır. Sizin de su içeceğiniz belli bir gününüz vardır."

 • 26:156ŞUARA, 156

  "Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün cezasına çarpılırsınız."

 • 26:157ŞUARA, 157

  Nihayet onu kestiler; ancak pişman oldular.

 • 26:158ŞUARA, 158

  Ve ceza onları yakaladı. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz."

 • 27:45NEML, 45

  Semud'a kardeşleri Salih'i, "Allah'a kulluk edin," desin diye gönderdik. Bunun üzerine, çekişen iki gruba ayrıldılar.

 • 27:46NEML, 46

  "Halkım," dedi, "neden iyilik yerine kötülükte acele ediyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi?"

 • 27:47NEML, 47

  Dediler ki, "Sen ve beraberindekiler bize uğursuzluk getirdiniz." Dedi ki, " Sizin uğursuzluğunuz Allah'tan gelmektedir. Doğrusu siz sınava sokulan bir toplumsunuz."

 • 27:48NEML, 48

  Kentte dokuzlu bir çete vardı; bölgede bozgunculuk çıkarıyorlar ve asla iyi bir şey yapmıyorlardı.

 • 27:49NEML, 49

  Allah'a and içerek birbirlerine, "Onu ve ailesine bir gece baskını yapalım ve sonra onun kabilesine, onların ölümü hakkında hiç bir şey bilmediğimizi ve doğru konuştuğumuzu söyleyelim," dediler.

 • 27:50NEML, 50

  Böylece bir plan kurdular, ancak onlar farkına varmadan biz de bir plan kurduk.

 • 27:51NEML, 51

  Planlarının nasıl sonuçlandığına bak; biz onları, halklarıyla birlikte yerle bir ettik.

 • 27:52NEML, 52

  Zulmetmeleri yüzünden, işte çökmüş evleri... Bilen bir toplum için bunda bir ders olmalı.

 • 27:53NEML, 53

  İnananları ve erdemli davrananları kurtardık.

 • 41:17FUSSİLET, 17

  Semud'a gelince, onlara yolu gösterdik. Ne var ki onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Sonunda, kazandıklarına karşılık, onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı.

 • 41:18FUSSİLET, 18

  İnananları ve erdemli davrananları ise kurtardık.

 • 51:43ZARİYAT, 43

  Semud'da da (bir ders vardır). Onlara, "Belli bir süreye kadar keyfinize bakın" denmişti.

 • 51:44ZARİYAT, 44

  Rab'lerinin emrine karşı geldiler. Bunun üzerine bakınırlarken onları bir yıldırım çarptı.

 • 51:45ZARİYAT, 45

  Ne kalkabildiler, ne de yardım görebildiler.

 • 54:23KAMER, 23

  Semud da uyarıları yalanladı.

 • 54:24KAMER, 24

  Dediler ki, "Bizden bir insana mı uyalım? O zaman biz sapar ve cehenneme gireriz."

 • 54:25KAMER, 25

  "Mesaj aramızdan ona mı verildi? O, yalancı küstahın biridir."

 • 54:26KAMER, 26

  Yalancı küstahın kim olduğunu yarın öğreneceklerdir.

 • 54:27KAMER, 27

  Deveyi bir sınav olarak göndereceğiz. Onları gözetle, sabırlı ol.

 • 54:28KAMER, 28

  Onlara, suyun (deveyle) aralarında paylaşılacağını bildir. Her içim sırayla sunulacaktır.

 • 54:29KAMER, 29

  Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da çekip (deveyi) kesti.

 • 54:30KAMER, 30

  Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

 • 54:31KAMER, 31

  Üzerlerine bir tek patlama gönderdik ve onlar ağılcının topladığı saman yığınına döndüler.

 • 54:32KAMER, 32

  Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

 • 69:4HAKKA, 4

  Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı.

 • 69:5HAKKA, 5

  Ve Semud o azgın ile yok edildi.

 • 91:11ŞEMS, 11

  Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

 • 91:12ŞEMS, 12

  En azgınları ayaklanmıştı.

 • 91:13ŞEMS, 13

  Allah'ın elçisi, onlara, "Allah'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın," demişti.

 • 91:14ŞEMS, 14

  Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab'leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.

 • 91:15ŞEMS, 15

  Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?