17:57. Onların çağırdıkları kişiler bile Rab'lerine yaklaşmak için yol ararlar. O'nun rahmetini umar, cezasından korkarlar. Rabbinin cezası sakınılacak bir şeydir.

Mekke halkı, İsa, Uzeyr peygamberi, melekleri ve din adamlarını Allah’ın yanında tanrı edinip kulluk/hizmet ettiler:

 • 9:30TEVBE, 30

  Yahudiler: "Uzeyr Allah'ın oğludur," dediler. Hristiyanlar da, "Mesih Allah'ın oğludur," dediler. Bu, ağızlarından çıkan sözleridir. Önceden inkar etmiş olanların sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları mahkum eder. Nasıl da çevriliyorlar?

 • 9:31TEVBE, 31

  Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı rabler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya kulluk etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir.

 • 53:19NECM, 19

  Gördünüz mü (dişi putlarınız olan) Lat ve Uzza'yı?

 • 53:20NECM, 20

  Ve üçüncüleri olan Menat'ı?

 • 53:21NECM, 21

  Erkekler sizin de dişiler O'nun mu?

 • 53:22NECM, 22

  Ne de insafsız bir paylaşma!

 • 53:23NECM, 23

  Onlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir ve Allah onlar için hiç bir delil indirmemiştir. Kendilerine, Rab'lerinden bir yol gösterici geldiği halde, sadece kuruntuları ve kişisel arzularını izliyorlar.

 • 53:27NECM, 27

  Ahirete inanmıyanlar melekleri dişi olarak nitelendirmektedirler.

 • 10:66YUNUS, 66

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'tan başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortakları izlememektedirler. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar.

 • 10:68YUNUS, 68

  "Allah çocuk edindi!," dediler. O bundan çok yücedir. O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir kanıtınız yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • 16:51NAHL, 51

  Allah, "İki tanrı edinmeyin, O'ndan başka tanrı yoktur. Sadece benden çekinin," demiştir.

 • 16:52NAHL, 52

  Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli sadece O'nundur. Allah'tan başkasından mı çekiniyorsunuz?

 • 2:116BAKARA, 116

  "Allah çocuk edindi," dediler. Haşa, O yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.

 • 4:171NİSA, 171

  Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi ve Meryem'e gönderdiği kelimesi ve O'ndan gelen bir candır. Allah'a ve elçilerine inanın. "Üçtür," demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız Allah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.

 • 4:172NİSA, 172

  Ne Mesih, ne de yakın melekler Allah'ın kulu olmayı küçüklük saymaz. Kim O'na kulluğu küçük görür de büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacak.

 • 34:40SEBE, 40

  Hepsini topladığı gün meleklere, "Şunlar mı size kulluk/hizmet ediyordu?" der.

 • 4:117NİSA, 117

  O'ndan ayrı olarak tanrıçalara kulluk/hizmet ederler. Aslında inatçı şeytandan başkasına kulluk/hizmet etmiyorlar.

 • 19:91MERYEM, 91

  Rahman'a çocuk yakıştırdılar diye...

 • 19:92MERYEM, 92

  Çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz.

 • 19:93MERYEM, 93

  Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'a kul olarak gelecektir.

 • 21:26ENBİYA, 26

  "Rahman bir çocuk edindi," dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır.

 • 21:27ENBİYA, 27

  Onlar O'ndan önce söz söylemezler; O'nun emirlerini ise titizlikle uygularlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?