17:57. Onların çağırdıkları kişiler bile Rab'lerine yaklaşmak için yol ararlar. O'nun rahmetini umar, cezasından korkarlar. Rabbinin cezası sakınılacak bir şeydir.

İnananlar kötü hesaptan korkar, kesin kurtulduklarını düşünmez, kurtulmayı umarlar:

 • 25:65FURKAN, 65

  Ve onlar şöyle derler, "Rabbimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur."

 • 26:49ŞUARA, 49

  Dedi ki, "Ben size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyücülüğü öğreten ustanız olmalı. şimdi göreceksiniz: Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım."

 • 26:50ŞUARA, 50

  "Umurumuzda değil," dediler, "Biz zaten Rabbimize döneceğiz."

 • 26:51ŞUARA, 51

  "İlk inananlar olduğumuz için umarız ki Rabbimiz hatalarımızı bağışlar."

 • 35:29FATIR, 29

  Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı gözetenler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık yardım için verenler, tükenmeyen bir kazanç umarlar.

 • 26:82ŞUARA, 82

  " Yargı gününde, kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur."

 • 17:57İSRA, 57

  Onların çağırdıkları kişiler bile Rab'lerine yaklaşmak için yol ararlar. O'nun rahmetini umar, cezasından korkarlar. Rabbinin cezası sakınılacak bir şeydir.

 • 12:53YUSUF, 53

  "Suçsuz olduğumu ileri sürmüyorum. Kuşkusuz ego, kötülüğü arzular. Ben ancak Rabbimin merhametini umuyorum; Rabbim Bağışlayandır, Rahimdir."

 • 76:9İNSAN, 9

  "Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."

 • 76:10İNSAN, 10

  "Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz."

 • 24:37NUR, 37

  Kişiler vardır. Onları, Allah'ı anmaktan, namazı gözetmekten ve zekatı vermekten ne bir iş ne de bir ticaret alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

 • 7:56ARAF, 56

  Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve umutla yalvarın. Allah'ın rahmeti güzel davrananlara yakındır.

 • 70:27MEARİC, 27

  Rab'lerinin azabından çekinirler;

 • 76:7İNSAN, 7

  Onlar sözlerini yerine getirirler ve alabildiğine kötü olan bir günden korkarlar.

 • 13:21RAD, 21

  Onlar ki Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rab'lerini sayarlar ve kötü hesaptan korkarlar.

 • 5:84MAİDE, 84

  "Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umduğumuz halde neden Allah'a ve bize ulaşan gerçeklere inanmayalım?"

 • 18:46KEHF, 46

  Para ve çocuklar bu dünya hayatının çekici materyalleridir. Ama, sürekli kalacak erdemli işler, Rabbinin katında bir ödül ve umut olarak çok daha iyidir.

 • 17:28İSRA, 28

  Rabbinden umduğun bir rahmeti elde etmek için onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan onlara yumuşak söz söyle.

 • 52:26TUR, 26

  "Daha önce halkımızın arasında çekinirdik," derler,

 • 21:90ENBİYA, 90

  Duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Kendisi için karısının durumunu düzelttik. Çünkü onlar iyi işlerde yarışıyorlar, bize umarak ve korkarak yalvarıyorlardı. Onlar bize saygı duyanlardı.

 • 52:27TUR, 27

  "Allah bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu."

 • 32:16SECDE, 16

  Yataklarından kalkıp korkarak ve umarak Rab'lerine yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler.

 • 21:49ENBİYA, 49

  Onlar ki kimse kendilerini görmezken bile Rab'lerini sayarlar ve Saatin dehşetini duyarlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?