16:90. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülükten, fenalıktan ve azgınlıktan ise sizi meneder. Öğüt almanız için sizi böyle aydınlatır.

Kur'an inananlar için öğüttür:

 • 2:221BAKARA, 221

  İnanmadıkça, ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. İnanan bir hizmetçi kadın ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır; ondan hoşlansanız bile. Ortak koşan erkeklerle, inanıncaya kadar kızlarınızı evlendirmeyin. İnanan bir hizmetçi erkek ortak koşandan daha hayırlıdır, hoşlansanız bile... Onlar, ateşe çağırıyor. Allah ise cennete ve bağışlanmaya çağırır ve öğüt almaları için ayetlerini halka açıklar.

 • 2:231BAKARA, 231

  Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini bitirdiler mi onları ya iyilikle yanınızda tutun veya iyilikle bırakın. İntikam almak için onlara zarar verecek şekilde tutmayın. Bunu yapan kendisine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini hafife almayın. Allah'ın size verdiği nimetlerini ve size öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'ı dinleyin ve bilin ki Allah her şeyi Bilir.

 • 3:138AL-İ İMRAN, 138

  Bu (Kur'an), insanlara bir bildiri, erdemlilere de bir yol gösterici ve öğüttür.

 • 7:2ARAF, 2

  Bu, sana indirilen bir kitaptır. Onunla uyarman ve inananlara öğüt vermen konusunda göğsünde bir kuşku ve sıkıntı olmasın.

 • 10:57YUNUS, 57

  Ey halk, Rabbinizden size bir öğüt, gönülleri sıkan her şeye karşı bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet gelmiş bulunuyor.

 • 11:114HUD, 114

  Gündüzün iki ucunda, gecenin yakın kısmında namazı gözet. İyilikler kötülükleri silip götürür. Bu, öğüt alacak olanlara bir öğüttür.

 • 14:52İBRAHİM, 52

  Bu, insanlara bir bildiridir. Bu uyarıyı dinlesinler, O'nun yalnız tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

 • 17:41İSRA, 41

  Biz, öğüt almaları için Kuran'da açıkladık. Ne var ki bu, sadece onların nefretini arttırır

 • 20:2TA-HA, 2

  Biz bu Kuran'ı sıkıntı çekesin diye göndermedik.

 • 20:3TA-HA, 3

  Ancak saygı duyanlar için bir öğüttür.

 • 20:113TA-HA, 113

  Biz, böylece onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Erdemli davranırlar veya onlar için bir öğüt olur diye onda geleceğin haberlerini çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • 24:1NUR, 1

  Bu, indirerek yasa olarak yayımladığımız bir sure olup öğüt alasınız diye içine apaçık ayetler yerleştirdik.

 • 24:34NUR, 34

  Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz

 • 28:46KASAS, 46

  (Musa'ya) Seslendiğimizde Tur'un yamacında da bulunmuyordun. Ancak, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak (sana bilgi veriyoruz); belki öğüt alırlar.

 • 28:51KASAS, 51

  Öğüt alırlar diye kendilerine mesajı iletip durduk.

 • 29:51ANKEBUT, 51

  Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

 • 38:29SAD, 29

  Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

 • 39:27ZÜMER, 27

  Biz bu Kuran'da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar

 • 44:58DUHAN, 58

  Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu kolaylaştırdık.

 • 50:45KAF, 45

  Biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Uyarılarımdan korkanlara sen bu Kuran ile öğüt ver.

 • 52:29TUR, 29

  Sen öğüt ver. Rabbinin sana olan iyiliği sayesinde sen ne bir kahinsin, ne de deli.

 • 54:17KAMER, 17

  Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

 • 74:54MÜDDESSİR, 54

  Doğrusu, bu bir öğüttür.

 • 74:55MÜDDESSİR, 55

  Dileyen ondan öğüt alır.

 • 74:56MÜDDESSİR, 56

  Allah dilemezse onlar öğüt alamazlar. O, erdemli davranmanın kaynağıdır; bağışlamanın kaynağıdır.

 • 80:1ABESE, 1

  Surat astı ve döndü;

 • 80:2ABESE, 2

  O kör adam geldi diye.

 • 80:3ABESE, 3

  Ne bilirsin, belki de o arınacak;

 • 80:4ABESE, 4

  Yahut ta öğüt alacak ve ona mesajın yararı dokunacaktı.

 • 80:11ABESE, 11

  Doğrusu, bu bir hatırlatmadır.

 • 80:12ABESE, 12

  Dileyen bundan öğüt alır.

 • 87:9A'LA, 9

  Öğüt yararlı olacaksa öğüt ver.

 • 87:10A'LA, 10

  Saygı duyanlar öğüt alacaktır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?