16:33. Kendilerine meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de aynı şekilde davranmışlardı. Onlara Allah zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler.

Kasıt; Rabbimiz kullarını, sakınacakları şeyleri bildirmeden, yani ayet/kitap göndermeden cezalandırmaz, bildirdikten sonra da kulların bir bahanesi kalmaz:

 • 5:19MAİDE, 19

  Kitap halkı! Elçiler arasındaki bir boşluk döneminden sonra size elçimiz gelmiş bulunuyor ve size gerçekleri anlatıyor ki "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi," demeyesiniz. Allah her şeye Gücü Yetendir.

 • 26:208ŞUARA, 208

  Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.

 • 6:130EN'AM , 130

  Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.

 • 6:131EN'AM , 131

  Bu böyledir. Rabbin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.

 • 20:134TA-HA, 134

  Onları, ondan önce bir ceza ile helak etseydik, "Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık!," derlerdi.

 • 4:165NİSA, 165

  Müjdeler ve uyarılar getiren elçiler... Ki tüm bu elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allah Üstündür, Bilgedir.

 • 3:108AL-İ İMRAN, 108

  Bunlar, sana dosdoğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?