16:3. Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Ortak koştuklarından çok yücedir.

Neden gökler (çoğul ifade) kaç gök?

 • 2:29BAKARA, 29

  Yeryüzünde her şeyi sizin için yaratan O' dur. Sonra göğe yönelip onu yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi Bilir.

 • 17:44İSRA, 44

  Yedi gök, ve onların içindekiler O'nu yücelterek anarlar. Hiç bir şey yoktur ki O'nu överek ve yücelterek anmasın; ama siz onların anışlarını anlamazsınız. O şefkatlidir, Bağışlayandır

 • 23:86MÜMİNUN, 86

  De ki, "Yedi gögün Rabbi, büyük yönetimin Rabbi kimdir?"

 • 41:11FUSSİLET, 11

  Sonra duman halindeki göğe yönelerek ona ve yere, "İsteyerek veya istemeyerek (kaostan çıkıp) gelin," dedi. Onlar da, "İsteyerek geldik," dediler.

 • 41:12FUSSİLET, 12

  Böylece onları iki günde yedi gök olarak tamamladı ve her göğe özel yasaları bildirdi. Ve biz en aşağıdaki göğü ise lambalarla ve koruma sistemiyle donattık. Bu, Üstün ve her şeyi Bilen'in planıdır.

 • 65:12TALAK, 12

  Yedi göğü ve yerden/topraktan da o kadar yaratan Allah'tır. Buyruklar onların arasında akıp durur. Böylece Allah'ın her şeye gücü yettiğini ve Allah'ın her şeyi bilgiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz.

 • 67:3MÜLK, 3

  O yedi göğü kat kat yaratmıştır. Rahman'ın yaratışında her hangi bir kusur bulamazsın. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi bir çatlak görebiliyor musun?

 • 78:12NEBE, 12

  Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?