16:19. Allah gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilir.

Allah içimizde kurduğumuz kötü düşüncelerden bizi sorumlu tutar:

 • 4:108NİSA, 108

  Halktan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Oysa O'nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla beraberdir. Allah onların tüm yaptıklarını Kuşatır.

 • 48:12FETİH, 12

  Aslında siz, elçinin ve inananların ebedi olarak ailelerine dönmeyeceklerini sandınız ve bu düşünce gönlünüze hoş gelmişti. Kötü hayaller kurup durdunuz ve sonunda bayağı bir topluluk oldunuz.

 • 48:6FETİH, 6

  Ve Allah hakkında kötü düşünceler besleyen ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınları ve putperest erkeklerle putperest kadınları cezalandırsın. Kötülükleri geri tepecektir. Allah onlara gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

 • 5:52MAİDE, 52

  Kalplerinde hastalık bulunanların, "Başımıza bir bela gelmesinden korkuyoruz," diyerek onların arasında dolanıp durduklarını göreceksin. Olur ki Allah , zaferi veya kendi tarafından bir emri getirir de, içlerinde gizledikleri düşüncelerinden dolayı pişman olurlar.

 • 3:156AL-İ İMRAN, 156

  İnananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için, "Bizimle kalsalardı ne ölür ne de öldürülürlerdi," diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bu tip düşünceyi kalplerinde bir üzüntü kaynağı yapar. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görüyor.

 • 11:5HUD, 5

  Onlar, göğüslerindekini bilinç altına itip O'ndan gizlemek isterler. İyi bilin ki elbiselerini büründükleri zaman dahi onların gizlediklerini ve açıkladıklarını bilir. O, gizli düşünceleri bilendir.

 • 33:37AHZAB, 37

  Allah tarafından kendisine iyilik yapılan ve senin de iyilikte bulunduğun kişiye, "Karını tut ve Allah'ı gözet," diyordun. Böylece Allah'ın açığa vuracağı bir şeyi gizliyordun. Allah'tan çekinmen gerekirken halktan çekiniyordun. Zeyd eşiyle ilişiğinikestiğinde biz seni onunla evlendirmiştik ki, inananlar, evlatlıkları eşleriyle ilişiklerini kestiklerinde onlarla evlenmekte güçlükle karşılaşmasın. Allah'ın buyruğu yerine getirilmelidir.

 • 2:284BAKARA, 284

  Yerde ve göklerde olanlar Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Allah her şeye gücü yetendir.

 • 7:200ARAF, 200

  Şeytandan ne zaman kötü bir düşünce zihnini tırmalarsa, Allah'a sığın; O İşitendir, Bilendir.

 • 7:201ARAF, 201

  Erdemlilere her ne zaman şeytandan karanlık bir öneri ulaşsa hemen hatırlarlar. Böylece hemen görürler.

 • 7:202ARAF, 202

  (şeytanlar) kardeşlerini ise azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?