16:1. Allah'ın emri gelmiş bulunuyor, öyleyse acele etme. Onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

"Allah'ın emri gelmiş bulunuyor, öyleyse acele etme.": Kasıt ne?

 • 40:78MÜMİN, 78

  Senden önce göndermiş bulunduğumuz elçilerin bir kısmından sana söz ettik, bir kısmını da sana anlatmadık. Hiç bir elçi, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince gerçeğe göre yargı verilir ve yanlışı savunanlar orada hüsranauğrarlar.

 • 33:38AHZAB, 38

  Allah'ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan Allah'ın sünneti (yasası) dır. Allah'ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.

 • 16:33NAHL, 33

  Kendilerine meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de aynı şekilde davranmışlardı. Onlara Allah zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler.

 • 11:101HUD, 101

  Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbin emri geldiği zaman, Allah'tan başka yalvardıkları tanrıları onları hiç bir şeyden kurtaramadı. Aslında, onların yalnızca ziyanlarını arttırdı.

 • 9:24TEVBE, 24

  De ki: "Ana babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aileniz, kazandığınız paralar, bozuk gitmesinden korktuğunuz iş ve hoşlandığınız evler Allah ve elçisinden ve O'nun yolunda çaba göstermekten daha sevgili ise, Allah emrini getirinceye kadar bekleyiniz." Allah yoldan çıkmış toplumları doğruya iletmez.

 • 2:109BAKARA, 109

  Kitap ehlinin birçoğu, gerçek kendilerine belli olduğu halde, özlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra inkara döndürmeyi arzular. Allah emrini getirinceye kadar onları affedin, görmezden gelin. Allah her şeye gücü yetendir.

 • 16:77NAHL, 77

  Göklerin ve yerin gizemleri Allah'a aittir. Saat, (dünyanın sonu) bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. Allah her şeye Gücü Yetendir

 • 33:63AHZAB, 63

  Halk senden Saat'i (dünyanın son saatini) soruyor. De ki, "Onun bilgisi Allah'ın katındadır; ne bilirsin, belki de o Saat yakındır."

 • 54:50KAMER, 50

  Buyruğumuz göz kırpması gibi anidir.

 • 70:5MEARİC, 5

  Şimdi sen güzelce sabret.

 • 70:6MEARİC, 6

  Onlar onu uzak görüyorlar.

 • 70:7MEARİC, 7

  Biz ise onu yakın görüyoruz.

 • 70:8MEARİC, 8

  Gün gelecek, gök erimiş maden gibi.

 • 70:9MEARİC, 9

  Dağlar ise atılmış yün gibi olur.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?