15:81. Kendilerine ayetlerimizi verdik, fakat ondan yüz çevirdiler.

Kur'an'da inkarcılar nelerden yüz çevirdiler?

 • 2:63BAKARA, 63

  Sina dağını üzerinize kaldırarak bir zamanlar sizden söz almıştık: "Size verdiğimize kuvvetle sarılın, içindekileri hatırlayın ki korunasınız," demiştik.

 • 2:64BAKARA, 64

  Fakat bundan sonra da yüz çevirdiniz. Allah'ın size bol nimeti ve merhameti olmasaydı kaybederdiniz.

 • 2:130BAKARA, 130

  Kendini kandırandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Onu bu dünyada seçtik, ahirette de erdemli kişilerden olacak.

 • 2:137BAKARA, 137

  Sizin inandığınız gibi inansalar doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, karşıt olmuş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O İşitendir, Bilendir.

 • 2:246BAKARA, 246

  Şu olay dikkatini çekmedi mi? İsrailoğullarının ileri gelenleri, Musa'dan sonra peygamberlerinden birine, "Bize bir kral atasan da Allah uğrunda savaşsak," demişlerdi. "Ya savaş gerekir de savaşmazsanız?!," demişti. Onlar, "Yurdumuzdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmış durumda iken neden Allah yolunda savaşmayalım," diye karşılık vermişlerdi. Fakat kendilerine savaş farz edilince pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri Bilir.

 • 3:20AL-İ İMRAN, 20

  Seninle tartışırlarsa, "Ben ve beni izleyenler kendimizi Allah'a teslim ettik," de. Kitap verilenlere ve kitap verilmeyenlere (ümmilere), "Teslim oldunuz mu," de. Teslim olurlarsa, doğruyu bulurlar. Yüz çevirirlerse, görevin sadece duyurmaktır. Allah kulları görür.

 • 3:23AL-İ İMRAN, 23

  Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlara baksana, aralarında hükmetmeleri için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da onlardan bir grup yüz çevirip geri dönüyor.

 • 3:32AL-İ İMRAN, 32

  "Allah'a ve elçiye itaat edin," de. Yüz çevirirlerse, elbette Allah inkarcıları sevmez.

 • 3:62AL-İ İMRAN, 62

  İşte, söylentilerin gerçeği bu. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve elbette Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 3:63AL-İ İMRAN, 63

  Yüz çevirirlerse, elbette Allah bozguncuları bilir.

 • 4:54NİSA, 54

  Yoksa Allah'ın lütfundan insanlara verdiğini mi çekemiyorlar? Oysa biz, İbrahim ailesine kitap ve bilgelik verdik. Onlara büyük bir otorite verdik.

 • 4:55NİSA, 55

  Onlardan kimi ona inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara ceza olarak cehennem yeter.

 • 4:80NİSA, 80

  Elçiye uyan Allah'a uymuş olur. Kim yüz çevirirse çevirsin; biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.

 • 5:43MAİDE, 43

  İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken nasıl olur da ondan yüz çevirip de seni hakem yapıyorlar? Onlar aslında inanmıyor.

 • 5:49MAİDE, 49

  Aralarında Allah'ın indirdiği ile hüküm vermelisin. Onların keyfine uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

 • 5:75MAİDE, 75

  Meryem oğlu Mesih elçiden başka bir şey değildi. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmişti. Annesi de doğru sözlüydü. Her ikisi de yemek yerdi. Ayetlerimizi onlara nasıl açıkladığımıza dikkat et de buna rağmen nasıl da yüz çevirmekte olduklarını gör!

 • 5:92MAİDE, 92

  Allah'a uyun, elçiye uyun, dikkatli olun. Yüz çevirirseniz bilesiniz ki elçimize düşen görev, açıkça bildirmektir.

 • 6:4EN'AM , 4

  Onlara Rab'lerinin ayetlerinden (delil ve mucizelerinden) hangi bir ayet gelmişse ondan yüz çevirmişlerdir.

 • 6:34EN'AM , 34

  Senden önceki elçileri de yalancılıkla suçladılar. Yalanlanmalara karşı direndiler. Zaferimiz ulaşıncaya dek sıkıntı çektiler. Allah'ın sistemi değişmeyecek. Nitekim elçilerin tarihi sana ulaşmış bulunuyor.

 • 6:35EN'AM , 35

  Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bilesin ki, yerin içine bir delik açmaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün yetse de bir mucize ortaya koysan yine kâr etmez.. Allah dileseydi onları doğru yola toplardı. Öyleyse cahillerden olma.

 • 6:46EN'AM , 46

  De: "Bir düşünün, Allah sizin işitme ve görme duyunuzu alıp belleğinizi kapasa, Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri verebilir?" Ayetleri nasıl açıkladığımıza ve buna rağmen nasıl da yüz çevirdiklerine dikkat et!

 • 6:95EN'AM , 95

  Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Nasıl yüz çevirebilirsiniz!

 • 6:157EN'AM , 157

  Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk," da diyemezsiniz. Size Rabbinizden bir delil (beyyine), bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 • 7:79ARAF, 79

  O da onlardan yüz çevirdi ve "Ey halkım, size Rabbimin elçiliğini ilettim, size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

 • 7:93ARAF, 93

  Onlardan yüz çevirdi ve "Ey halkım, size Rabbimin mesajını ilettim, öğüt verdim. İnkarcı bir topluluğa nasıl acırım?"

 • 8:20ENFAL, 20

  Ey inananlar, Allah'a ve elçisine uyunuz. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyiniz.

 • 8:23ENFAL, 23

  Allah onlarda bir iyilik olduğunu görseydi, onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi bile yine yüz çevirerek dönerlerdi.

 • 9:74TEVBE, 74

  İnkar sözlerini konuşmalarına ve teslim olduktan sonra inkar etmelerine rağmen, onları söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Aslında, hiçbir zaman ulaşamayacakları şey için çok çabaladılar. Allah ve elçisi O'nun lütfuyla kendilerini zenginleştirdikten sonra öç almaya kalktılar! Tevbe ederlerse kendileri için iyi olur. Yüz çevirirlerse, Allah onları dünya ve ahirette acı bir azapla cezalandırır; yeryüzünde ne bir dostları ne de bir yardımcıları olur.

 • 9:75TEVBE, 75

  Hatta bazıları, "Bize lütfundan verirse, paramızı yardım için harcayacağız ve dürüst insanlardan olacağız," diye Allah'a söz verdiler.

 • 9:76TEVBE, 76

  Fakat, onlara kendi lütfundan verince, cimrileştiler ve yüz çevirerek döndüler.

 • 10:32YUNUS, 32

  İşte Gerçek Rabbiniz Allah budur. Öyleyse gerçekten (yüz çevirmenizden) sonra sapıklıktan başka ne kalır? Nasıl da (bunları düşünmekten) çevriliyorsunuz?

 • 10:71YUNUS, 71

  Onlara Nuh'un tarihini anlat. Halkına şunları demişti: "Ey halkım, durumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben Allah'a güveniyorum. Ortaklarınız ve liderlerinizle birlikte toplanın, pişman olmayacağınız son kararınızı alın ve bekletmeden bana karşı uygulayın."

 • 10:72YUNUS, 72

  "Yüz çevirirseniz, halbuki ben sizden herhangi bir ücret istememiştim. Benim ücretim ancak Allah'ın üzerinedir. Müslümanlardan olmakla emredildim."

 • 11:52HUD, 52

  "Ey halkım, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na yönelin ki gökten üzerinize bol rahmet yağdırsın, gücünüze güç katsın. Suçlular olarak yüz çevirmeyin!"

 • 11:57HUD, 57

  "Yüz çevirirseniz, artık ben, kendisiyle gönderildiğim mesajı size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir halk geçirecek ve siz O'na hiç bir zarar veremezsiniz. Benim Rabbim her şeyi Gözetip Kontrol Edendir."

 • 15:81HİCİR, 81

  Kendilerine ayetlerimizi verdik, fakat ondan yüz çevirdiler.

 • 16:82NAHL, 82

  Yüz çevirirlerse, sana düşen, yalnızca (mesajı) açık bir biçimde iletmektir.

 • 17:83İSRA, 83

  İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Kendisine kötülük dokununca da umutsuzluğa düşer

 • 18:57KEHF, 57

  Rabbinin ayet ve mucizeleri kendisine hatırlatıldığı halde, yaptıklarını unutarak ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Kalplerine, onu (Kuran'ı) anlamalarına engel olacak bir örtü, kulaklarına da bir ağırlık koymuşuzdur. Onları hidayete ne kadar çağırırsan çağır, onlar asla doğruyu bulamaz.

 • 20:47TA-HA, 47

  "Ona varın ve deyin ki, 'Biz ikimiz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarına yaptığın işkenceye son ver ve onları bizimle gönder. Biz sana, Rabbinden bir ayet ile geldik. Doğru yolu izleyenlere selam (barış) olsun.' "

 • 20:48TA-HA, 48

  " 'Bize vahyedildi: Yalanlayıp yüz çevirenler cezalandırılacaktır.' "

 • 20:99TA-HA, 99

  Geçmişlerin haberlerini, sana böylece aktarıyoruz. Sana katımızdan bir mesaj vermiş bulunuyoruz.

 • 20:100TA-HA, 100

  Kim ondan yüz çevirirse Diriliş Gününde bir (günah) yükü taşıyacaktır.

 • 20:124TA-HA, 124

  "Kim mesajımdan yüz çevirirse sıkıntılarla dolu bir hayata mahkum olur. Diriliş günü de onu kör olarak meydana çıkarırız."

 • 21:1ENBİYA, 1

  İnsanların hesapları yaklaştı; ancak onlar hâlâ bir aymazlık içinde yüz çevirmektedirler.

 • 21:2ENBİYA, 2

  Her ne zaman Rab'lerinden kendilerine yeni bir mesaj (zikr) gelse, onu ciddiye almadan dinlerler.

 • 21:24ENBİYA, 24

  O'nun dışında tanrılar mı edindiler? De ki, "Delilinizi getirin. Bu, benim çağımdakilerin de mesajıdır, benden öncekilerin de mesajıdır." Ne var ki, onların çoğu gerçeği bilmediğinden yüz çevirirler.

 • 21:42ENBİYA, 42

  De ki, "Sizi Rahman'dan başka kim gece ve gündüz koruyabilir?" Ama onlar, Rab'lerinin mesajından tümüyle yüz çeviriyorlar.

 • 21:109ENBİYA, 109

  Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Size yeterli ölçüde bildirdim. Size söz verilen şeyin yakın mı, yoksa uzak mı olduğunu bilmem."

 • 23:71MÜMİNUN, 71

  Gerçek onlarin arzularina uysaydi, gökler, yer ve içlerindekiler kaosa girerdi. Halbuki onlara mesajlarini verdik, ancak çoklari mesajlarindan yüz çevirmekte.

 • 24:47NUR, 47

  "Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik," derler. Fakat sonra, bunun ardından, onlardan bir grup yüz çevirir; bunlar inanmış değildir.

 • 26:5ŞUARA, 5

  Her ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir mesaj gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler.

 • 32:22SECDE, 22

  Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öc alacağız.

 • 34:15SEBE, 15

  Sebe'lilerin evleri, sağlı sollu iki bahçeyle birlikte bir harikaydı. Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. Güzel bir ülke ve Bağışlayan bir Rab...

 • 34:16SEBE, 16

  Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de barajın selini onlara göndererek çifte bahçelerini, acı meyveler, ılgın ve biraz da sedir ağacı içeren çifte bahçelere çevirdik

 • 36:46YA-SİN, 46

  Rab'lerinin ayetlerinden bir ayet kendilerine geldiğinde, ondan yüz çevirmeyi adet edinmişlerdi.

 • 38:67SAD, 67

  De ki, "Bu, büyük bir haberdir."

 • 38:68SAD, 68

  "Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz."

 • 41:4FUSSİLET, 4

  Bir müjdeci ve bir uyarıcıdır. Ancak onların çoğunluğu ondan yüz çevirmiştir; onlar işitmezler.

 • 41:13FUSSİLET, 13

  Yüz çevirirlerse de ki, "Sizi Ad ve Semud yıldırımına benzer bir yıldırımla uyardım."

 • 41:51FUSSİLET, 51

  İnsana bir nimet verdik mi, yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük geldiğinde ise yalvarıp durur.

 • 42:48ŞURA, 48

  Yüz çevririrlerse, biz seni onlara bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece bildirmektir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman onunla sevinir; ama kendi yaptıklarının bir sonucu olarak başlarına bir kötülük gelse, o zaman insan nankörleşir.

 • 44:13DUHAN, 13

  Mesaja aldırış etmediler. Halbuki kendilerine apaçık bir elçi gelmişti.

 • 44:14DUHAN, 14

  Sonra ondan yüz çevirdiler ve, "Öğrenim görmüş bir deli!" dediler.

 • 46:10AHKAF, 10

  De ki, "Düşündünüz mü, ya o Allah katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrail oğullarından bir tanık da bunun benzerini görüp inandığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez."

 • 47:38MUHAMMED, 38

  Sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz, ancak bir kısmınız cimrilik etmektedir. Kim cimrilik ederse kendisine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise yoksulsunuz. Yüz çevirirseniz, yerinize başka bir topluluk getirir de onlar sizin gibi olmazlar..

 • 48:16FETİH, 16

  Araplardan geri kalanlara de ki, "Siz çok güçlü bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Onlar teslim olana kadar onlarla savaşacaksınız. İtaat ederseniz Allah size güzel bir ödül verir. Daha önce yüz çevirdiğiniz gibi yüz çevirirseniz sizi acı bir azapile cezalandırır.

 • 48:17FETİH, 17

  Köre bir güçlük yoktur, felçliye bir güçlük yoktur, hastaya da bir güçlük yoktur. Kim Allah'a ve elçisine uyarsa, O onu içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim yüz çevirirse onu da acı bir biçimde cezalandırır.

 • 51:38ZARİYAT, 38

  Musa'da da (bir ders vardır). Onu Firavun'a apaçık bir delil ile göndermiştik.

 • 51:39ZARİYAT, 39

  Erkanıyla birlikte yüz çevirdi ve "Ya bir büyücüdür, ya da bir deli," dedi.

 • 53:29NECM, 29

  Mesajımızdan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını arzulamıyan kimseyi önemseme.

 • 53:33NECM, 33

  Gördün mü o yüz çevireni?

 • 53:34NECM, 34

  Ender olarak ve pek az verdi.

 • 54:2KAMER, 2

  Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, "Süregelen bir büyüdür" derler.

 • 57:24HADİD, 24

  Onlar ki cimrilik ederler ve halka cimri olmayı öğütlerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz Allah Zengindir, Övgüye layık olandır.

 • 64:6TEĞABÜN, 6

  Çünkü, elçileri onlara apaçık kanıtlarla gidiyorlar ve onlar ise, "Bize doğru yolu bir insan mı gösterecek?" diyorlardı. Böylece inkar edip yüz çeviriyorlardı. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir. Allah Zengindir, Övülendir.

 • 64:12TEĞABÜN, 12

  Allah'a uyunuz, elçisine uyunuz. Yüz çevirirseniz, elçimizin görevi açıkça bildirmekten ibarettir.

 • 72:17CİN, 17

  Ki onunla onları sınayalım. Kim Rabbinin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve yokuşlu bir cezaya süreriz.

 • 74:49MÜDDESSİR, 49

  Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar.

 • 75:31KIYAMET, 31

  O ne doğruladı, ne de destekledi;

 • 75:32KIYAMET, 32

  Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.

 • 88:21GAŞİYE, 21

  Hatırlat, çünkü sen hatırlatıcısın.

 • 88:22GAŞİYE, 22

  Sen onları zorlayacak değilsin.

 • 88:23GAŞİYE, 23

  Fakat kim yüz çevirir ve inkar ederse,

 • 88:24GAŞİYE, 24

  Allah onu en büyük ceza ile cezalandırır.

 • 96:11ALAK, 11

  Ne dersin, o doğru yolu izleseydi?

 • 96:12ALAK, 12

  Yahut erdemliliği öğütleseydi?

 • 96:13ALAK, 13

  Ne dersin, o yalanlayıp yüz çevirdiyse?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?