15:41. . Dedi ki: "İşte benim değişmez yasam budur."

Adem ve şeytan. 15: 28, , , 44 ile ilişkili:

 • 2:30BAKARA, 30

  Rabbin, meleklere şöyle demişti: "Yeryüzüne bir halife yerleştireceğim." Melekler de: "Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve mutlak otoriteni onaylıyoruz," dediler. "Bilmediğinizi Ben bilirim," dedi.

 • 2:31BAKARA, 31

  Adem'e tüm isimleri (nitelemeleri) öğretti, sonra onları meleklere sunup, "Doğru iseniz, şunların isimlerini (özelliklerini, niteliklerini) siz bana bildirin," dedi.

 • 2:32BAKARA, 32

  Dediler: "Sen Yücesin, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Sen Bilensin, Bilgesin."

 • 2:33BAKARA, 33

  Dedi: "Adem! Onların isimlerini şunlara haber ver." İsimlerini onlara haber verince, "Size, yerin ve göklerin sırlarını biliyorum, açıkladığınızı da gizlediğinizi de biliyorum dememiş miydim," dedi.

 • 2:34BAKARA, 34

  Meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti.

 • 2:35BAKARA, 35

  "Adem! Eşinle birlikte cennette kal. Dilediğiniz yerde ondan bolca yeyin; ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!," dedik.

 • 2:36BAKARA, 36

  Şeytan, onları oradan kandırıp bulundukları yerden çıkarttı. Nihayet, "Birbirinize düşman olarak aşağı inin. Yeryüzünde belli bir süre kalıp yaşayacaksınız," dedik.

 • 2:37BAKARA, 37

  Adem, Rabb'inden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, Rahim'dir.

 • 2:38BAKARA, 38

  "Oradan topluca ininiz," dedik, "Benden size bir yol gösterici geldiği zaman, o yol göstericiye uyanlar için artık bir korku yok ve onlar üzülmeyecekler."

 • 2:39BAKARA, 39

  "Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise ateşe mahkumdur; orada sürekli kalacaklar."

 • 7:11ARAF, 11

  Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. İblis hariç hepsi secde etti; o secde edenlerden olmadı.

 • 7:12ARAF, 12

  Dedi: "Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu?" (İblis:) "Ben ondan daha iyiyim; Sen beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın," dedi.

 • 7:13ARAF, 13

  "Oradan aşağı in," dedi, "Orada büyüklük taslayamazsın. Defol. Değerini yitirdin!"

 • 7:14ARAF, 14

  "Dirilecekleri güne kadar bana süre tanı," dedi.

 • 7:15ARAF, 15

  "Sana süre tanınmıştır," dedi.

 • 7:16ARAF, 16

  "Beni saptırmana karşılık onlar için senin dosdoğru yolun üzerine sinsice oturacağım."

 • 7:17ARAF, 17

  "Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Böylece çoklarını şükreder bulmayacaksın."

 • 7:18ARAF, 18

  Dedi ki: "Horlanmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Onlardan sana uyanlara gelince, hepinizle cehennemi dolduracağım."

 • 7:19ARAF, 19

  "Adem, sen ve eşin cennette durup dilediğiniz yerden yiyin. şu ağaçtan yemeyin; yoksa zalimlerden olursunuz."

 • 7:20ARAF, 20

  Şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan bedenlerini ortaya çıkarmak için onlara fısıldadı: "Rabbinizin sizi bu ağaçtan menetmesinin sebebi, ikinizin birer melek veya birer ebedi varlık olmamanız içindir," dedi.

 • 7:21ARAF, 21

  Kendilerine yemin de etti: "Ben size öğüt veriyorum."

 • 7:22ARAF, 22

  Böylece onları yalanlarla aldattı. Ağacı tadınca bedenleri kendilerine göründü. Üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri kendilerini çağırdı: "O ağaçtan ikinizi menetmedim mi ve şeytanın ikinize düşman olduğunu söylemedim mi?"

 • 7:23ARAF, 23

  Her ikisi: "Rabbimiz, kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kaybedenlerden oluruz," dediler.

 • 7:24ARAF, 24

  Dedi ki: "Birbirinize düşmanlar olarak aşağı ininiz. Bir süreye kadar yeryüzünde yerleşip geçineceksiniz."

 • 7:25ARAF, 25

  Dedi ki: "Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız."

 • 15:28HİCİR, 28

  Rabbin meleklere, "Kurumuş, yıllanmış balçıktan bir insan yaratacağım," demişti.

 • 15:29HİCİR, 29

  "Onu düzenleyip ona ruhumdan üflediğimde hemen onun için secdeye varın," demişti.

 • 15:30HİCİR, 30

  Tüm melekler topluca secde ettiler;

 • 15:31HİCİR, 31

  Ancak İblis (şeytan) hariç. Secde edenlerle beraber olmayı red etti.

 • 15:32HİCİR, 32

  Dedi ki: "Seni secde edenlerle beraber olmaktan alıkoyan şey nedir, İblis?"

 • 15:33HİCİR, 33

  Dedi ki: "Kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim."

 • 15:34HİCİR, 34

  (Tanrı:) "Öyleyse çık oradan; sen kovuldun!"

 • 15:35HİCİR, 35

  "Yargı gününe kadar laneti hakkettin," dedi.

 • 15:36HİCİR, 36

  "Rabbim, dirilecekleri güne kadar beni ertele," dedi.

 • 15:37HİCİR, 37

  Dedi ki: "Tamam, sen ertelendin,"

 • 15:38HİCİR, 38

  "Bilinen vaktin gününe kadar...."

 • 15:39HİCİR, 39

  Dedi ki: "Rabbim, beni yoldan çıkarttığın için, onları yeryüzünde ayartıp topluca saptıracağım."

 • 15:40HİCİR, 40

  "Kendilerini sadece sana adayanlar hariç."

 • 15:41HİCİR, 41

  . Dedi ki: "İşte benim değişmez yasam budur."

 • 15:42HİCİR, 42

  "Elbette, sadece bana kulluk edenlere karşı bir gücün yoktur. Ancak sana uyan sapıklara gücün yeter."

 • 15:43HİCİR, 43

  "Cehennem hepsinin buluşma yeridir."

 • 15:44HİCİR, 44

  "Onun yedi kapısı vardır ve her bir kapı için onlardan belli bir pay vardır."

 • 17:61İSRA, 61

  Meleklere, "Adem'e secde edin!," dediğimizde, İblis hariç hepsi secde ettiler. "Balçıktan yarattığına mı secde edecekmişim," dedi

 • 17:62İSRA, 62

  "Benden üstün kıldığın şu kişiyi görüyor musun? Beni diriliş gününe kadar geciktirirsen, onun soyunu, pek azı hariç sahiplenip perişan edeceğim.," dedi

 • 17:63İSRA, 63

  Dedi ki: "Onlardan seni izleyenler ile birlikte git. Tam size göre bir ceza olan cehenneme kadar yolunuz var."

 • 17:64İSRA, 64

  "Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat, onlara karşı tüm gücünü ve adamlarını seferber et, paralarının ve çocuklarının bir bölümüne ortak ol ve onlara umut ver. şeytan, onlara ancak sahte umutlar verir."

 • 17:65İSRA, 65

  "Kullarıma gelince, senin onlar üzerine hiç bir gücün yoktur." Koruyucu olarak Rabbin yeter.

 • 18:50KEHF, 50

  Meleklere, "Adem'e secde edin!," dediğimiz zaman hepsi secde ettiler; yalnız İblis hariç. Rabb'inin emrine karşı geldiği için cinlerden oldu. Beni bırakıp onu ve soyunu mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar, sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için bu nekötü bir değişmedir.

 • 20:115TA-HA, 115

  Geçmişte Adem'den söz almıştık; ancak unuttu. Biz onda bir azim ve kararlılık görmedik.

 • 20:116TA-HA, 116

  "Adem'e secde edin," dediğimizde melekler secde ettiler, ancak İblis hariç; o reddetti.

 • 20:117TA-HA, 117

  "Adem," dedik, "Bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa perişan olursun."

 • 20:118TA-HA, 118

  "Burda ne acıkırsın, ne de açıkta kalırsın."

 • 20:119TA-HA, 119

  "Burda ne susuzluk çeker, ne de sıcaktan bunalırsın."

 • 20:120TA-HA, 120

  Şeytan, "Adem, sana ebedilik ağacını ve tükenmez bir egemenliği göstereyim mi," diye ona fısıldadı.

 • 20:121TA-HA, 121

  İkisi de ondan yediler ve bunun üzerine vucutları kendilerine göründü. Cennetin yaprakları ile örtünmeye çalıştılar. Adem Rabbine karşı geldi ve şaşırdı.

 • 20:122TA-HA, 122

  Sonra Rabbi onu seçip affetti ve ona yol gösterdi.

 • 20:123TA-HA, 123

  Dedi ki, "Birbirinize düşmanlar olarak ordan aşağı inin. Size benden bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yoluma uyarsa o sapmaz ve perişan olmaz."

 • 38:71SAD, 71

  Rabbin meleklere demişti ki, "Balçıktan bir insan yaratacağım."

 • 38:72SAD, 72

  "Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın."

 • 38:73SAD, 73

  Tüm melekler ona secdeye kapandı;

 • 38:74SAD, 74

  Ancak İblis hariç. Büyüklük tasladı ve nankör oldu.

 • 38:75SAD, 75

  "Ey İblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın? Yoksa baş mı kaldırdın?" dedi.

 • 38:76SAD, 76

  "Ben ondan daha üstünüm," dedi, "Beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın."

 • 38:77SAD, 77

  "Çık oradan," dedi, "Sen kovuldun."

 • 38:78SAD, 78

  "Yargı Gününe kadar lanetimi hakettin."

 • 38:79SAD, 79

  Dedi ki, "Rabbim, dirilecekleri güne dek beni ertele."

 • 38:80SAD, 80

  Dedi ki, "Sana süre verilmiştir;"

 • 38:81SAD, 81

  "Bilinen vaktin gününe kadar."

 • 38:82SAD, 82

  Dedi ki, "Büyüklüğüne andolsun, tümünü azdıracağım."

 • 38:83SAD, 83

  "Ancak onlardan kendilerini sadece sana adayan kulların hariç."

 • 38:84SAD, 84

  Dedi ki, "Bu gerçektir ve ben sadece gerçeği söylerim:"

 • 38:85SAD, 85

  "Cehennemi seninle ve onlardan seni izliyenlerle topluca dolduracağım."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?