15 HİCİR

 • 15:1

  A.L.R. Bu (harfler) kitabın ve apaçık Kuran'ın mucizeleridir.

 • 15:2

  İnkar edenler, keşke müslüman olsaydık diye arzulayacaklardır.

 • 15:3

  Bırak onları, yesinler, eğlensinler ve umutlarıyla oyalansınlar; mutlaka öğreneceklerdir.

 • 15:4

  Biz hiç bir topluluğu belirlenmiş bir yazgı olmaksızın yok etmeyiz.

 • 15:5

  Hiç bir toplum belirlenmiş süresini ne geçebilir, ne de gerisinde kalır.

 • 15:6

  Dediler ki: "Ey kendisine zikir (mesaj) indirilmiş olan, sen bir delisin."

 • 15:7

  "Doğru sözlü isen bize melekleri getirsene."

 • 15:8

  Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz.

 • 15:9

  Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.

 • 15:10

  Senden önce, geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik.

 • 15:11

  Onlara her ne zaman bir elçi geldiyse onu alaya aldılar.

 • 15:12

  İşte suçluların kalbine böyle (bir tavrı) sokarız.

 • 15:13

  Nitekim, ona inanmazlar. Kendilerinden öncekilerin sünneti (adeti) de böyleydi.

 • 15:14

  Onlara gökten bir kapı açsak ve onun içinde yükselecek olsalardı,

 • 15:15

  "Gözlerimiz sarhoş edildi, büyülendik," diyeceklerdi.

 • 15:16

  Gökte galaksiler yerleştirdik ve gözleyenler için onları süsledik.

 • 15:17

  Ve onları her kovulmuş şeytandan koruduk.

 • 15:18

  Ancak onlardan kulak hırsızlığı eden olursa onu alevli bir ateş mermisi kovalar

 • 15:19

  Yeryüzünü genişletip içine sağlam dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi mükemmel bir ölçüye göre bitirdik.

 • 15:20

  Orada hem sizin için ve hem sizin beslemediğiniz yaratıklar için yaşanacak bir ortam oluşturduk.

 • 15:21

  Hiç bir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ancak biz onu belirlenmiş bir ölçüyle indiririz.

 • 15:22

  Rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik; gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Oysa siz onu depo edemezdiniz.

 • 15:23

  Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda asıl varis olanlar da biziz.

 • 15:24

  İlerleyenlerinizi de biliriz, geride kalanları da biliriz.

 • 15:25

  Onları, senin Rabbin toplayacak. O Bilgedir, Bilendir.

 • 15:26

  İnsanı, kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattık.

 • 15:27

  Cinleri de önceden, içe işleyen parlak ateşten yarattık.

 • 15:28

  Rabbin meleklere, "Kurumuş, yıllanmış balçıktan bir insan yaratacağım," demişti.

 • 15:29

  "Onu düzenleyip ona ruhumdan üflediğimde hemen onun için secdeye varın," demişti.

 • 15:30

  Tüm melekler topluca secde ettiler;

 • 15:31

  Ancak İblis (şeytan) hariç. Secde edenlerle beraber olmayı red etti.

 • 15:32

  Dedi ki: "Seni secde edenlerle beraber olmaktan alıkoyan şey nedir, İblis?"

 • 15:33

  Dedi ki: "Kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim."

 • 15:34

  (Tanrı:) "Öyleyse çık oradan; sen kovuldun!"

 • 15:35

  "Yargı gününe kadar laneti hak ettin," dedi.

 • 15:36

  "Rabbim, dirilecekleri güne kadar beni ertele," dedi.

 • 15:37

  Dedi ki: "Tamam, sen ertelendin,"

 • 15:38

  "Bilinen vaktin gününe kadar...."

 • 15:39

  Dedi ki: "Rabbim, beni yoldan çıkarttığın için, onları yeryüzünde ayartıp topluca saptıracağım."

 • 15:40

  "Kendilerini sadece sana adayanlar hariç."

 • 15:41

  . Dedi ki: "İşte benim değişmez yasam budur."

 • 15:42

  "Elbette, sadece bana kulluk edenlere karşı bir gücün yoktur. Ancak sana uyan sapıklara gücün yeter."

 • 15:43

  "Cehennem hepsinin buluşma yeridir."

 • 15:44

  "Onun yedi kapısı vardır ve her bir kapı için onlardan belli bir pay vardır."

 • 15:45

  Erdemliler ise bahçeler ve pınarlar içindedir.

 • 15:46

  Oraya barış ve güvenlik içinde girin.

 • 15:47

  Göğüslerindeki kıskançlığı kaldırırız; kardeşçe karşılıklı yerleştirilmiş koltuklar üzerindedirler.

 • 15:48

  Orada onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve oradan da çıkarılacak değillerdir.

 • 15:49

  Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.

 • 15:50

  Ve azabım da çok acı bir azaptır.

 • 15:51

  Onlara İbrahim'in konuklarından haber ver.

 • 15:52

  Onun yanına varıp, "Selam!," demişlerdi. O da, "Biz sizden korkuyoruz," demişti.

 • 15:53

  "Endişelenme, biz sana bilgin bir oğul müjdesini veriyoruz," demişlerdi.

 • 15:54

  "İyice yaşlanmışken beni mi müjdeliyorsunuz! Beni ne ile müjdeliyorsunuz," dedi.

 • 15:55

  "Sana gerçeği müjdeledik, umudunu kesme," dediler.

 • 15:56

  "Sapıklardan başka Rabbinin rahmetinden kim umut keser," dedi.

 • 15:57

  "Ey elçiler, göreviniz nedir," dedi.

 • 15:58

  "Biz, suçlu bir topluma gönderildik;"

 • 15:59

  "Ancak Lut'un ailesi hariç. Hepsini kurtaracağız."

 • 15:60

  "Yalnız karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık," dediler.

 • 15:61

  Elçiler, Lut'un ailesine geldiklerinde

 • 15:62

  (Lut:) "Siz, bizce tanınmayan bir topluluksunuz," dedi.

 • 15:63

  Dediler ki: "Onların kuşkulandıkları şeyi sana getirdik."

 • 15:64

  "Sana gerçeği getirdik, biz elbette doğru konuşuyoruz."

 • 15:65

  "Geceleyin ailenle birlikte çık. Arkalarından izle ve hiç biriniz arkaya bakmasın. Size emredilen yere gidin."

 • 15:66

  'Şu halk, sabahleyin yok edilecektir' şeklindeki emri kendisine bildirdik.

 • 15:67

  Kent halkı neşe içinde geldiler.

 • 15:68

  "Bunlar konuklarımdır, sakın beni utandırmayın."

 • 15:69

  "Allah 'tan korkun, beni rezil etmeyin," dedi.

 • 15:70

  "İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik," dediler.

 • 15:71

  "İşte benim kızlarım," dedi, "İlla da istiyorsanız!"

 • 15:72

  Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

 • 15:73

  Tan ağarırken onları felaketli bir gürültü yakaladı.

 • 15:74

  Onun altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan yapılmış sert taşlar indirdik.

 • 15:75

  Bunda, inceleyip araştıranlar için dersler vardır.

 • 15:76

  Ve o (yıkıntı kent), yol üzerinde durmaktadır.

 • 15:77

  Bunda, inananlar için bir işaret vardır.

 • 15:78

  Gerçekten Eyke halkı da zalimlerden idi.

 • 15:79

  Onlardan öc aldık. Her ikisi de belgelenmiştir.

 • 15:80

  Hicr halkı da elçileri yalanladı.

 • 15:81

  Kendilerine ayetlerimizi verdik, fakat ondan yüz çevirdiler.

 • 15:82

  Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.

 • 15:83

  Sabahleyin onları da o korkunç gürültü yakaladı.

 • 15:84

  Kazandıklarının hiç biri onları kurtaramadı.

 • 15:85

  Biz, gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri belli bir amaç için yarattık. O saat (dünyanın sonu) elbette gelecektir, öyleyse onlara güzel ve yumuşak davran.

 • 15:86

  Rabbin elbette Yaratandır, Bilendir.

 • 15:87

  Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik.

 • 15:88

  Onlardan bazılarına verdiklerimizi kıskanma ve onlardan (inkarcılardan) ötürü de üzülme. İnananlara kanatlarını indir.

 • 15:89

  De ki: "Ben apaçık bir uyarıcıyım."

 • 15:90

  Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.

 • 15:91

  Onlar ki Kuran'ı parçalara ayırdılar.

 • 15:92

  Rabbine and olsun ki, hepsinden soracağız

 • 15:93

  Yaptıkları şeylerden.

 • 15:94

  Öyleyse sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklere de aldırma.

 • 15:95

  Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

 • 15:96

  Onlar ki Allah ile beraber başka tanrılar oluşturdular. Yakında bilecekler.

 • 15:97

  Söylediklerinden ötürü göğsünün daraldığını biliyoruz.

 • 15:98

  Rabbini yüceltip coşkuyla an ve yerlere kapan.

 • 15:99

  Rabbine kulluk et ki kesin bir inanca sahip olasın.

Paylaş
Tweet'le