• 12:94

    Kervan (Mısır'dan) ayrılınca babaları, "Beni bunamış saymayın, Yusuf'un kokusunu işitiyorum," dedi.

  • Hangi sorularda cevap olarak geçiyor?

      Hiç sorunun cevap olarak geçmiyor.