11:96. Musa'yı ayetlerimizle (mucize ve vahyimizle) ve kesin bir yetkiyle gönderdik

Rabbimizin Musa peygamberi görevlendirmesi:

 • 20:9TA-HA, 9

  Musa'nın haberi sana ulaştı mı?

 • 20:10TA-HA, 10

  Bir ateş görmüştü ve ailesine, "Burada durun, ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir kor getiririm, yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum," demişti.

 • 20:11TA-HA, 11

  Oraya varınca, "Ey Musa!," diye seslenildi.

 • 20:12TA-HA, 12

  "Ben, evet Ben senin Rabbinim. Sandallarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadide, Tuva'dasın."

 • 20:13TA-HA, 13

  "Ben seni seçtim, öyleyse vahyolanı dinle."

 • 20:14TA-HA, 14

  "Ben, evet Ben Allah'ım; Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için namazı gözet."

 • 20:15TA-HA, 15

  Dünyanın sonu elbette gelecektir. Herkes yaptığının karşılığını görsün diye Ben nerdeyse onu gizleyeceğim.

 • 20:16TA-HA, 16

  Ona inanmayıp hevesine uyanlar seni ondan saptırmasın, sonra başüstü düşersin.

 • 20:17TA-HA, 17

  "şu elindeki nedir, Musa?"

 • 20:18TA-HA, 18

  "O, benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve bana daha başka yararları da dokunmaktadır," dedi.

 • 20:19TA-HA, 19

  "At onu Musa!," dedi.

 • 20:20TA-HA, 20

  Onu atınca, hareketli bir yılana dönüşüverdi.

 • 20:21TA-HA, 21

  Dedi, "Al onu, korkma. Onu ilk durumuna sokacağız."

 • 20:22TA-HA, 22

  "Bir başka delil olarak, elini koltuğunun altına koy; lekesiz bembeyaz olarak çıksın."

 • 20:23TA-HA, 23

  "Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını gösterelim."

 • 20:24TA-HA, 24

  "Firavun'a git, çünkü o azdı."

 • 20:25TA-HA, 25

  "Rabbim," dedi, "göğsümü aç."

 • 20:26TA-HA, 26

  "Bana işimi kolaylaştır."

 • 20:27TA-HA, 27

  "Dilimdeki düğümü çöz."

 • 20:28TA-HA, 28

  "Ki sözümü anlasınlar."

 • 20:29TA-HA, 29

  "Ailemden bana bir yardımcı ata."

 • 20:30TA-HA, 30

  "Kardeşim Harun'u..."

 • 20:31TA-HA, 31

  "Beni onunla destekleyip güçlendir."

 • 20:32TA-HA, 32

  "Bu işimde onu bana ortak yap."

 • 20:33TA-HA, 33

  "Ki seni çokça yüceltelim."

 • 20:34TA-HA, 34

  "Seni çokça analım."

 • 20:35TA-HA, 35

  "Sen, elbette bizi Görensin."

 • 20:36TA-HA, 36

  Dedi ki: "Dilediğin sana verildi, Musa."

 • 20:37TA-HA, 37

  "Sana bir kez daha lütufta bulunduk."

 • 20:38TA-HA, 38

  "Hani annene şu vahyi vahyetmiştik:"

 • 20:39TA-HA, 39

  "'Onu bir sandığa koyup ırmağa at. Irmak da onu kıyıya atsın ve Bana da ona da düşman olan birisi onu alsın.' diye... Gözümün önünde yetişesin diye sana sevgimi yağdırmıştım."

 • 20:40TA-HA, 40

  "Hani kız kardeşin gidip, 'ona bakacak birini size göstereyim mi?' diyordu. Böylece, gözü aydınlansın ve üzülmesin diye seni annene geri döndürmüştük. Hatta sen bir kişiyi öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış ve çeşitli testlerden geçirmiştik. Medyen halkı arasında yıllarca kaldıktan sonra belli bir plan gereği şimdi geri gelmiş bulunuyorsun, Musa."

 • 20:41TA-HA, 41

  "Seni kendim için yarattım."

 • 20:42TA-HA, 42

  "Sen ve kardeşin mucize ve ayetlerimi iletin. Beni anmakta gevşek olmayın. "

 • 20:43TA-HA, 43

  "İkiniz Firavun'a gidin; çünkü o azdı."

 • 20:44TA-HA, 44

  "Ona yumuşak bir dil kullanın; olur ki öğüt alır veya saygı duyar."

 • 20:45TA-HA, 45

  Dediler ki: "Rabbimiz, onun bize karşı saldırı ve taşkınlıkta bulunmasından korkuyoruz."

 • 20:46TA-HA, 46

  "Korkmayın," dedi, "Ben sizinle birlikteyim; görüyorum ve işitiyorum."

 • 20:47TA-HA, 47

  "Ona varın ve deyin ki, 'Biz ikimiz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarına yaptığın işkenceye son ver ve onları bizimle gönder. Biz sana, Rabbinden bir ayet ile geldik. Doğru yolu izleyenlere selam (barış) olsun.' "

 • 20:48TA-HA, 48

  " 'Bize vahyedildi: Yalanlayıp yüz çevirenler cezalandırılacaktır.' "

 • 27:7NEML, 7

  Hani Musa ailesine şöyle demişti: "Ben bir ateş gördüm, size ondan bir haber getireyim, yahut size bir meşale getireyim de ısınasınız.

 • 27:8NEML, 8

  Oraya varınca kendisine, "Ateşin içinde bulunan da, çevresinde olan da kutludur," diye seslenildi. Evrenlerin Rabbi olan Allah çok yücedir.

 • 27:9NEML, 9

  "Musa, bu Benim, Ben Üstün ve Bilge olan Allah'ım."

 • 27:10NEML, 10

  "Değneğini at." Onu küçük bir yılan gibi titreştiğini görünce, arkasına dönüp bakmadan kaçtı. "Musa, korkma; elçiler huzurumda korkmazlar."

 • 27:11NEML, 11

  "Ancak kim zulmederse, sonra günahlarını bırakıp iyilik yaparsa ona karşı ben Bağışlayıcıyım, Rahimim."

 • 27:12NEML, 12

  "Elini koynuna sok da; kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Firavun ve halkına göstereceğin dokuz mucizeden biridir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır."

 • 27:13NEML, 13

  Onlara açıkça görünen mucizelerimiz geldiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.

 • 27:14NEML, 14

  Zulüm ve kibirlerinden dolayı kendilerinin haklı oduğuna inandılar ve onları reddettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna dikkat et.

 • 28:29KASAS, 29

  Musa, o süreyi bitirip ailesiyle birlikte yola çıkınca Tur'un yamacında bir ateş gördü ve ailesine, "Burada dur, ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya bir ateş koru getiririm de onunla ısınırsınız," dedi.

 • 28:30KASAS, 30

  Oraya varınca (yanan) ağacın bulunduğu kutsal bölgede, sağ yamacın kenarından kendisine seslenildi: "Musa, Ben evrenlerin Rabbi Allah'ım."

 • 28:31KASAS, 31

  "Değneğini at." Onu bir yılan gibi titreşir görünce, ardına bile bakmadan dönüp kaçtı. "Musa, dön, korkma, sen güvencedesin."

 • 28:32KASAS, 32

  "Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kanatlarını katlayıp indir. Bu ikisi, Firavun ve ileri gelen ekibine Rabbinden iki delildir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır."

 • 28:33KASAS, 33

  Dedi ki, "Rabbim, ben onlardan bir kişiyi öldürmüştüm. Beni öldüreceklerinden korkarım."

 • 28:34KASAS, 34

  "Ayrıca, kardeşim Harun benden daha iyi konuşur. Onu benimle birlikte, beni destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Beni yalanlamalarından korkarım."

 • 28:35KASAS, 35

  Dedi ki, "Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir yetki vereceğiz ki size dokunamıyacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler mucizelerimizle zafer kazanacaksınız."

 • 28:36KASAS, 36

  Musa onlara apaçık ayet ve mucizelerimizle gidince, "Bu ancak uydurma bir büyüdür. Biz böyle bir şeyi önceki atalarımızdan işitmedik," dediler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?