11:96. Musa'yı ayetlerimizle (mucize ve vahyimizle) ve kesin bir yetkiyle gönderdik

Her topluma elçi gönderilmiştir:

 • 35:24FATIR, 24

  Seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Her toplum içinde mutlaka bir uyarıcı gelmiştir.

 • 13:7RAD, 7

  İnkarcılar, "Ona bir mucize inmeli değil miydi," diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplum için bir Yol Gösterici vardır.

 • 10:47YUNUS, 47

  Her bir toplum için bir elçi vardır. Elçileri geldiği zaman adaletle yargılanırlar ve hiç zulmedilmezler.

 • 17:15İSRA, 15

  Kim doğru yola gelirse kendisi için yola gelmiş bulunur. Kim saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçkimse başkasının yükünü çekmez. Biz bir elçi göndermeden hiç kimseyi cezalandırmayız

 • 28:59KASAS, 59

  Rabbin, toplumların merkezine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe onları yok etmez. Biz, halkı zalim olmayan toplumları asla yok etmeyiz.

 • 16:36NAHL, 36

  Her bir toplum içinde, "Allah'a kulluk edin ve putperestlikten sakının," diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmağa mahkum oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin.

 • 26:208ŞUARA, 208

  Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.

 • 4:164NİSA, 164

  Sana önceden anlattığımız elçilere ve anlatmadığımız elçilere de... Ve Allah Musa ile de kelimelerle konuşmuştu.

 • 40:78MÜMİN, 78

  Senden önce göndermiş bulunduğumuz elçilerin bir kısmından sana söz ettik, bir kısmını da sana anlatmadık. Hiç bir elçi, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince gerçeğe göre yargı verilir ve yanlışı savunanlar orada hüsranauğrarlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?