11:123. Göklerin ve yerin gizlilikleri Allah'a aittir. Tüm işler sonunda ona döner. O'na kulluk edin ve O'na güvenin. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir.

Allah'a güven:

 • 3:122AL-İ İMRAN, 122

  Sizden iki grup nerede ise bozguna uğradı. Oysa Allah onların Sahibiydi. İnananlar Allah'a güvensin.

 • 3:159AL-İ İMRAN, 159

  Allah'ın sana bir bağışı olarak onlara yumuşak davrandın. Kaba ve katı yürekli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Onları affet, bağışlanmalarını dile ve yapılacak işler hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven; Allah güvenenleri sever.

 • 3:160AL-İ İMRAN, 160

  Allah sizi desteklerse hiçbir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? İnananlar Allah'a güvensin.

 • 4:81NİSA, 81

  "Tamam, itaat ediyoruz," derler. Ancak senin yanından çıktıklarında onlardan birtakımı, söylemiş olduklarının tersini kuruyor. Allah onların planlayıp kurdukları şeyleri kaydediyor. Onlara aldırma; Allah'a güven. Destekleyici olarak Allah yeter.

 • 5:11MAİDE, 11

  İnananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani bir topluluk size el uzatmağa yeltenmişti de onların ellerini sizden çekmişti. Allah'ı dinleyin. İnananlar Allah'a güvensin.

 • 5:23MAİDE, 23

  Korku duyanların arasında, Allah'ın kendisine nimet verdiği iki kişi, "Üstlerine kapıdan yürüyün. Kapıdan girerseniz kesinlikle siz yeneceksiniz. İnanıyorsanız Allah'a güvenin," dedi.

 • 7:89ARAF, 89

  "Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra ona dönersek Allah'a yalan yakıştırmış oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe ona tekrar dönmemiz söz konusu olamaz. Rabbimiz her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a güvendik. Bizimle halkımızın arasını hak ile aç ey Rabbimiz. Sen açığa çıkaranların en hayırlısısın.

 • 8:2ENFAL, 2

  İnananlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında yürekleri titrer, O'nun ayetleri kendilerine okunduğunda inançları artar ve Rab'lerine güvenirler.

 • 8:49ENFAL, 49

  İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, "Bunları dinleri aldatmış," diyorlardı. Kim Allah'a güvenirse, kuşkusuz Allah Üstündür, Bilgedir.

 • 8:61ENFAL, 61

  Onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster ve Allah'a güven. O, İşitendir, Bilendir.

 • 9:51TEVBE, 51

  De ki: "Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize dokunmaz. O'dur bizim mevlamız, sahibimiz. İnananlar, Allah'a güvensinler."

 • 10:71YUNUS, 71

  Onlara Nuh'un tarihini anlat. Halkına şunları demişti: "Ey halkım, durumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben Allah'a güveniyorum. Ortaklarınız ve liderlerinizle birlikte toplanın, pişman olmayacağınız son kararınızı alın ve bekletmeden bana karşı uygulayın."

 • 10:84YUNUS, 84

  Musa: "Ey halkım, eğer gerçekten Allah'a inanmış ve O'na teslim olmuş iseniz O'na güvenin."

 • 11:56HUD, 56

  "Ben, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a güvendim. O'nun kontrol etmediği hiç bir yaratık yoktur. Rabbim dosdoğru yolun üzerindedir."

 • 11:88HUD, 88

  "Halkım," dedi, "Bakın, ya ben Rabbimden kesin bir kanıta sahip isem ve bana kendisinden güzel bir nimet bağışlamışsa...? Sizi bazı şeylerden yasaklamam, size zıt gitmek istediğim için değildir. Ben ancak, gücüm yettiğince reform yapmak istiyorum. Başarım ancak Allah'tandır. O'na güvendim ve O'na yöneliyorum."

 • 11:123HUD, 123

  Göklerin ve yerin gizlilikleri Allah'a aittir. Tüm işler sonunda ona döner. O'na kulluk edin ve O'na güvenin. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir.

 • 12:67YUSUF, 67

  Dedi ki: "Yavrularım, bir tek kapıdan girmeyin; farklı kapılardan girin. Ne var ki, Allah'ın önceden belirlediği şeyden sizi kurtaramam. Hüküm Allah'ındır ancak. Ben O'na güvendim. Güvenenler O'na güvenmeli."

 • 13:30RAD, 30

  Daha önceki toplumlara olduğu gibi seni de bu topluma gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın, halbuki onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki: "O'dur benim Rabbim; O'ndan başka tanrı yoktur. O'na güvendim; dönüş O'nadır."

 • 14:12İBRAHİM, 12

  "Bize yollarımızı göstermişken neden Allah'a güvenmiyelim? Sizin bize yaptığınız eziyete karşı sabırla direneceğiz. Güvenenler Allah'a güvenmeli."

 • 16:98NAHL, 98

  Kuran okuduğunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

 • 16:99NAHL, 99

  İnanıp Rab'lerine güvenenlere onun bir gücü yoktur.

 • 25:58FURKAN, 58

  Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

 • 26:217ŞUARA, 217

  Üstün ve Rahman olana güven.

 • 27:79NEML, 79

  Allah'a güven. Sen apaçık gerçeği izlemektesin.

 • 29:59ANKEBUT, 59

  Onlar ki direndiler ve Rab'lerine güvendiler.

 • 33:3AHZAB, 3

  Allah'a güven. Koruyucu olarak Allah yeter

 • 33:48AHZAB, 48

  İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve Allah'a güven; koruyucu olarak Allah yeter.

 • 39:38ZÜMER, 38

  Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Allah," diyecekler. De ki, "Allah'ın dışında taptıklarınıza ne dersiniz? Allah benim için bir zarar dilese onlar O'nun zararını giderebilir mi? Yahut O benim için bir rahmet dilese onlar O'nun rahmetini tutabilir mi? De ki, "Allah bana yeter." Güvenenler O'na güvensinler

 • 42:10ŞURA, 10

  Bu mesajın her hangi bir bölümünde anlaşmazlığa düşerseniz hüküm Allah'a aittir. Rabbim Allah işte böyledir. Ben O'na güvendim ve O'na yönelirim.

 • 42:36ŞURA, 36

  Size ne verildiyse dünya hayatının geçimliğidir. Ancak inananlar ve Rab'lerine güvenenler için Allah'ın yanında bulunanlar daha iyidir ve süreklidir.

 • 58:10MÜCADELE, 10

  Komplo toplantıları şeytandandır. Bu yolla inananları incitmek ister. Oysa Allah'ın izni olmadan onlara hiç bir zarar veremez. İnananlar Allah'a güvensinler.

 • 59:23HAŞR, 23

  O Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenilendir, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir.

 • 60:4MÜMTEHİNE, 4

  Sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Onunla beraber olanlar, halklarına, "Biz, sizden ve sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. YALNIZ Allah'a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebediolarak düşmanlık ve nefret belirmiştir. Ne var ki, İbrahim'in babasına "Senin bağışlanman için dua edeceğim, fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye karşı seni koruyamam." biçimindeki sözü (bir hata olarak) bunun dışındaydı. "Rabbimiz, sana güvendik, sana yöneldik ve sonunda sana döneceğiz."

 • 65:3TALAK, 3

  Ve beklemediği yerden ona rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Allah buyruğunu yerine getirendir. Allah herşey için bir ölçü koymuştur.

 • 67:29MÜLK, 29

  De ki, "O Rahman'dır; biz O'na inandık ve O'na güvendik. Kimin gerçekten tam bir sapıklık içinde olduğunu ileride öğreneceksiniz."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?