11:123. Göklerin ve yerin gizlilikleri Allah'a aittir. Tüm işler sonunda ona döner. O'na kulluk edin ve O'na güvenin. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir.

Göklerin ve yerin gizlilikleri Allah'a aittir:

 • 6:3EN'AM , 3

  O, göklerde ve yerde olan Allah. Sizin gizlinizi açığınızı bilir, kazandıklarınızı da bilir.

 • 6:59EN'AM , 59

  Gizliliklerin anahtarı onun elinde. O'ndan başkası onları bilmez. Karada ve denizde ne varsa onları bilir. Bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin karanlığında bir tane, yaş veya kuru hiçbir şey yok ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın.

 • 10:21YUNUS, 21

  Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, ayet ve mucizelerimize karşı hemen bir plan düzenlerler. De ki: "Plan yapmada Allah daha hızlıdır. Elçilerimiz, düzenlediğiniz tüm planları kaydetmektedir."

 • 10:61YUNUS, 61

  Ne durumda bulunursanız bulunun, Kuran'dan ne okursanız okuyun, hangi işi yaparsanız yapın, siz onlarla uğraşırken biz mutlaka size tanık oluruz. Göklerde ve yerde bulunan bir atom ağırlığı bile Rabbinin kontrolünün dışına çıkamaz. Atomdan da küçük olsun büyük olsun, her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır.

 • 11:5HUD, 5

  Onlar, göğüslerindekini bilinç altına itip O'ndan gizlemek isterler. İyi bilin ki elbiselerini büründükleri zaman dahi onların gizlediklerini ve açıkladıklarını bilir. O, gizli düşünceleri bilendir.

 • 13:9RAD, 9

  Gizliyi ve açığı Bilendir; Büyüktür, Yücedir.

 • 13:10RAD, 10

  Sözü ister gizleyin, ister açıklayın, ister gecenin karanlığında saklanın, ister gündüzün ortaya çıkın O'nun için birdir.

 • 14:38İBRAHİM, 38

  "Rabbimiz, bizim gizlediğimizi ve açıkladığımızı bilirsin. Yerde ve gökte hiç bir şey Allah'a gizli kalmaz.

 • 20:7TA-HA, 7

  (Niyetini) Sözle açıklasan da (açıklamasan da) O, gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir.

 • 27:75NEML, 75

  Göklerde ve yerde gizli olan her şey, istisnasız apaçık bir kitaptadır.

 • 34:3SEBE, 3

  İnkarcılar, "Saat, hiç bir vakit gerçekleşmeyecek," dediler. De ki, "Kesinlikle, Rabbime andolsun size gelecektir. O, geleceği Bilendir. Göklerde ve yerde bir atom ağırlığı O'ndan gizli kalmaz. İster ondan küçük olsun, yahut büyük olsun... Hepsi apaçık bir kitaptadır."

 • 50:16KAF, 16

  İnsanı biz yarattık ve onun kendi kendine neyi fısıldadığını iyi biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.

 • 50:17KAF, 17

  Sağında ve solunda iki alıcı melek oturmuş kaydetmektedirler.

 • 50:18KAF, 18

  Yanında gözetleyen tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz.

 • 58:6MÜCADELE, 6

  Gün gelir Allah onları topluca diriltir ve sonra yapmış olduklarını kendilerine haber verir. Onlar, unuttukları halde Allah onları saymıştır. Allah her şeye tanıktır.

 • 58:7MÜCADELE, 7

  Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini anlamaz mısın? Üç kişi gizli konuşsa, mutlaka O onların dördüncüsüdür. Beş kişi olsalar, mutlaka O onların altıncısıdır. İster bundan az veya çok ve nerede olursa olsunlar, O onlarla beraberdir. Sonra diriliş gününde onlara yaptıklarını haber verir. Allah her şeyi Bilendir.

 • 64:4TEĞABÜN, 4

  Göklerde ve yerde olanları bilir; sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah gizli düşüncelerinizi çok iyi bilir.

 • 67:13MÜLK, 13

  İsterseniz sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın; O gizli düşüncelerinizi çok iyi Bilir.

 • 67:14MÜLK, 14

  Hiç Yaratan yarattığını bilmez mi? O, Latiftir, Haberdardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?