10:98. İnancı kendine yarar sağlamayan bir toplum olsaydı bile, Yunus'un halkı bunun bir istisnası olurdu; inandıkları zaman, bu dünya hayatındaki aşağılayıcı azabı kendilerinden kaldırdık. Bir süreye kadar onları nimetlerle yaşattık.

Toplumlar inançlı olursa:

 • 4:147NİSA, 147

  Sizler şükreder ve inanırsanız Allah sizi neden cezalandırsın ki? Allah Karşılık Verendir, Güçlüdür.

 • 5:66MAİDE, 66

  Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilenleri uygulasalardı onları baştan ayağa nimetlere boğardık. İçlerinde ılımlı bir toplum varsa da çoğu kötülük işlemekte.

 • 7:96ARAF, 96

  Ülkelerin halkları inanıp erdemli davransalardı, göklerden ve yerden üzerlerine bolluk kapısını açardık. Ama yalanladılar ve bunun üzerine kazandıklarıyla birlikte onları yakaladık.

 • 10:98YUNUS, 98

  İnancı kendine yarar sağlamayan bir toplum olsaydı bile, Yunus'un halkı bunun bir istisnası olurdu; inandıkları zaman, bu dünya hayatındaki aşağılayıcı azabı kendilerinden kaldırdık. Bir süreye kadar onları nimetlerle yaşattık.

 • 11:52HUD, 52

  "Ey halkım, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na yönelin ki gökten üzerinize bol rahmet yağdırsın, gücünüze güç katsın. Suçlular olarak yüz çevirmeyin!"

 • 11:117HUD, 117

  Halkı erdemli davrandığı sürece, Rabbin kentleri yok edecek değildir.

 • 16:112NAHL, 112

  Allah güven içinde başarılı bir topluluğu örnek olarak verir: O topluluğun rızkı kendilerine her taraftan bol miktarda ulaşırdı. Ancak daha sonra, Allah'ın nimetlerine karşı nankör davranınca Allah onlara açlık ve korku belasını tattırdı.

 • 28:59KASAS, 59

  Rabbin, toplumların merkezine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe onları yok etmez. Biz, halkı zalim olmayan toplumları asla yok etmeyiz.

 • 37:139SAFFAT, 139

  Yunus da elçilerden biriydi.

 • 37:140SAFFAT, 140

  Dolu bir gemiye kaçmıştı.

 • 37:141SAFFAT, 141

  Karşı çıktı ve kayanlardan oldu.

 • 37:142SAFFAT, 142

  Balık onu yuttu, bundan o sorumluydu.

 • 37:143SAFFAT, 143

  (Tanrı'yı) anıp düşünmeseydi,

 • 37:144SAFFAT, 144

  Diriliş Gününe kadar onun karnında kalacaktı.

 • 37:145SAFFAT, 145

  Onu çöl gibi bir sahile attık, yorgun ve bitkin...

 • 37:146SAFFAT, 146

  Ve onun için orada geniş yapraklı ağaç yetiştirdik.

 • 37:147SAFFAT, 147

  Biz onu yüzbin veya daha çok kişiye gönderdik.

 • 37:148SAFFAT, 148

  İnandılar, biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.

 • 43:33ZÜHRUF, 33

  Tüm insanlar (inkarcılıkta) bir tek toplum olacak olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evini gümüş tavanlar ve binip çıkacakları merdivenlerle donatırdık.

 • 43:34ZÜHRUF, 34

  Evlerine kapılar ve konforlu mobilyalar.

 • 43:35ZÜHRUF, 35

  Ve nice gösterişli maddeler. Tüm bunlar bu dünya hayatının geçici materyalidir. Ahiret ise Rabbinin katında erdemlilerindir.

 • 71:10NUH, 10

  "Dedim ki, 'Rabbinizden bağışlanma dileyin; O çok Bağışlayandır.' "

 • 71:11NUH, 11

  " 'Size gökten bol yağmur göndersin.' "

 • 71:12NUH, 12

  " 'Size bol para ve çocuklarla desteklesin, size bahçeler ve ırmaklar versin.' "

 • 71:13NUH, 13

  Size ne oluyor ki Allah'a saygı göstermek istemiyorsunuz?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?