102:1. Çoğaltma yarışı sizi alabildiğine meşgul etti;

Çoğaltma yarışı ne demek?

  • 57:20HADİD, 20

    Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, para ve çocuk çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, inkarcıların hoşuna giden bir bitkiyi yetiştiren bir yağmura benzer. Ne var ki daha sonra o bitki kurur, sararır ve sonunda çerçöp olur. Ahirette ise Allah'tan çetin bir azap, bir bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?