"Rabbini yüceltip an": İlişkili

 • 3:41AL-İ İMRAN, 41

  "Rabbim, bana bir alamet ver," dedi. "Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Rabbini çokça an, akşam sabah onu düşün."

 • 7:205ARAF, 205

  Rabbini gönülden yalvararak, gizlice ve sessizce sabah akşam an; gafillerden olma.

 • 7:206ARAF, 206

  Rabbinin yanındakiler, ona kulluk etmekten kaçınıp büyüklenmezler, O'nu yüceltirler ve O'na secde ederler.

 • 15:98HİCİR, 98

  Rabbini yüceltip coşkuyla an ve yerlere kapan.

 • 17:111İSRA, 111

  Ve de ki: "Övgü, Allah'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur." O'nu alabildiğine Yücelt.

 • 20:130TA-HA, 130

  Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Rabbini yücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin.

 • 24:36NUR, 36

  (Böyle bir ışık ve hidayet), içlerinde ismi anıldığı için Allah'ın onaylayıp yükselttiği evlerdedir. Orada, O'nu sabah akşam yücelten...

 • 24:37NUR, 37

  Kişiler vardır. Onları, Allah'ı anmaktan, namazı gözetmekten ve zekatı vermekten ne bir iş ne de bir ticaret alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

 • 25:58FURKAN, 58

  Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

 • 25:77FURKAN, 77

  De ki, "Duanız olmasa Rabbimin yanında değeriniz yoktur. Yalanlarsanız sonucuna katlanacaksınız."

 • 30:17RUM, 17

  Öyleyse geceleyin bir köşeye çekildiğiniz ve sabahleyin kalktığınız zaman Allah'ı övgüyle anın.

 • 30:18RUM, 18

  Akşam ve öğle tatilinde göklerde ve yerde tüm övgüler O'nadır.

 • 32:15SECDE, 15

  Ayet ve mucizelerimize gerçekten inananlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Rab'lerini yüceltirler.

 • 32:16SECDE, 16

  Yataklarından kalkıp Rab'lerine saygı ve umutla yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler.

 • 33:41AHZAB, 41

  Ey inananlar Allah'ı çok sık olarak anın.

 • 33:42AHZAB, 42

  O'nu sabah akşam yüceltin.

 • 40:55MÜMİN, 55

  Öyleyse sabret. Çünkü Allah'ın sözü gerçektir. Günahların için de bağışlanma iste ve Rabbini akşam sabah överek yücelt.

 • 48:9FETİH, 9

  Ki siz insanlar, Allah'a ve elçisine inanasınız ve O'na saygı gösteresiniz, O'nu dinleyesiniz ve sabah akşam O'nu yüceltesiniz.

 • 50:39KAF, 39

  Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini överek yücelt.

 • 50:40KAF, 40

  Geceleyin O'nu yücelt ve secdelerin ardından da...

 • 52:48TUR, 48

  Rabbinin hükmü gerçekleşinceye kadar sabret sen gözlerimiz önündesin ve kalktığın zaman Rabbini överek yücelt.

 • 52:49TUR, 49

  Geceleyin ve yıldızlar kaybolurken O'nu yücelt.

 • 56:74VAKIA, 74

  Öyleyse Büyük Rabbinin ismini yücelt.

 • 56:96VAKIA, 96

  Öyleyse Büyük Rabbinin ismini yücelt

 • 69:52HAKKA, 52

  Öyleyse Büyük olan Rabbinin ismini yücelt.

 • 73:8MÜZEMMİL, 8

  Rabbinin ismini an ve tüm gönlünle O'na yönel.

 • 74:3MÜDDESSİR, 3

  Rabbini yücelt.

 • 76:25İNSAN, 25

  Sabah akşam Rabbinin ismini an.

 • 76:26İNSAN, 26

  Geceleyin O'na secde et ve O'nu uzun gecelerde yücelt.

 • 110:3NASR, 3

  Rabbini överek yücelt ve ondan bağışlanma dile. O, tevbeleri sürekli kabul edendir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?