İnsana soy sop verdi: İlişkili

 • 4:1NİSA, 1

  İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın üreten Rabbinizi dinleyin. Adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'a saygı gösterin; akrabalara da... Allah elbette sizi Gözetlemektedir.

 • 25:54FURKAN, 54

  Ve O, sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Rabbin her şeye gücü yetendir.

 • 30:20RUM, 20

  Sizi bir topraktan yaratması ve sonra yayılıp çoğalan insanlar olmanız O'nun ayetlerindendir.

 • 32:7SECDE, 7

  O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.

 • 32:8SECDE, 8

  Sonra onun soyunu bayağı bir sudan devam ettirdi.

 • 35:11FATIR, 11

  Allah sizi topraktan, sonra bir damlacıktan yaratmış ve sonra da sizi çiftler halinde üretmiştir. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması ancak O'nun bilgisiyledir. Bir canlının uzun ömürlü olması da ömrünün kısa tutulması da ancak bir kitapta kayda göredir. Bu, Allah'a kolaydır.

 • 42:11ŞURA, 11

  O gökleri ve yeri yararak yaratandır. İçinizden sizin için eşler yarattı ve çiftlik hayvanlarını da çiftler halinde yarattı. Böylece sizi orada üretiyor. O'na benzer hiç bir şey yoktur. O, İşitendir, Görendir.

 • 67:24MÜLK, 24

  De ki, "Sizi yeryüzünde üreten O'dur ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?