Şefaat nasıl gerçekleşecek?

 • 10:3YUNUS, 3

  Gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kuran Rabbiniz (sahibiniz) Allah'tır. Her işi yönetir. İzni olmadan hiç kimse aracılık (şefaat) edemez. Rabbiniz Allah budur, O'na kulluk edin. Öğüt almaz mısınız?

 • 19:85MERYEM, 85

  Erdemlileri, Rahman'ın huzurunda konuk grupları halinde toplayacağımız,

 • 19:87MERYEM, 87

  Rahman'ın yanında söz almış olanlardan başkası şefaat (aracılık) edemez.

 • 20:108TA-HA, 108

  O gün, en ufak bir sapma göstermeden çağırıcıya uyarlar. Sesler Rahman'ın huzurunda kısılmıştır; fısıltıdan başka bir şey işitemezsin.

 • 20:109TA-HA, 109

  O gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünü uygun gördüğü kimseden başkasının şefaatı (aracılığı) yarar

 • 21:26ENBİYA, 26

  "Rahman bir çocuk edindi," dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır.

 • 21:27ENBİYA, 27

  Onlar O'ndan önce söz söylemezler; O'nun emirlerini ise titizlikle uygularlar.

 • 21:28ENBİYA, 28

  O onların geçmişini ve geleceğini bilir. Onlar O'nun hoşnut olduğu kullarından başkası için şefaat etmezler. Onlar bile O'nun karşısında saygıyla titrerler.

 • 34:23SEBE, 23

  O'nun katında şefaat yarar sağlamaz; ancak izin verdiği hariç. Nihayet, yüreklerindeki korkuları giderilince, "Rabbiniz ne dedi?" derler. "Gerçeği söyledi" derler. O En Yücedir, En Büyüktür.

 • 43:86ZÜHRUF, 86

  Onların O'nun dışında çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak bilerek gerçeğe tanıklık edenler hariç

 • 53:26NECM, 26

  Göklerdeki meleklerin bile şefaati bir yarar sağlamaz. Ancak Allah'ın dilediği kimse için izin vermesinden ve O'nun rızasına uygun olduktan sonra...

 • 78:38NEBE, 38

  Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?