Allah'ın bağışladığı rahmeti engelleyebilecek yoktur:

 • 2:90BAKARA, 90

  Allah'ın, lütfunu kullarından dilediğine indirmesini çekemeyerek Allah'ın indirdiğini inkar etmek için kişiliklerini satmaları ne kötü! Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap var.

 • 2:105BAKARA, 105

  Kitaplıların inkarcıları da, putperestler de Rabbinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • 3:73AL-İ İMRAN, 73

  "Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın." Sen de onlara, "Hidayet Allah'ın hidayetidir," de. "Size verilenin benzerinin bir başkasına verildiğine de inanmayın; yoksa Rabbiniz hakkında sizinle tartışma hakkı kazanırlar," derlerse, "Lütuf Allah'ın elindedir, dilediğine verir," de. Allah Cömerttir, Bilendir.

 • 3:74AL-İ İMRAN, 74

  Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah Büyük Lütuf Sahibidir.

 • 4:54NİSA, 54

  Yoksa Allah'ın lütfundan insanlara verdiğini mi çekemiyorlar? Oysa biz, İbrahim ailesine kitap ve bilgelik verdik. Onlara büyük bir otorite verdik.

 • 6:52EN'AM , 52

  Sabah akşam Rab'lerine yalvarıp sadece O'nun hoşnutluğunu arzulayanları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun.

 • 6:53EN'AM , 53

  Birbirinizle böylece sınadık ki "Allah'ın aramızdan seçip nimetlendirdiği kişiler bunlar mı," desinler. Allah güzel karşılık verenleri daha iyi bilmiyor mu!

 • 10:107YUNUS, 107

  Allah sana bir zarar dokundurursa onu, O'ndan başka ortadan kaldıracak yoktur. Senin için bir iyilik dilerse, O'nun lütfunu da geri çevirecek yoktur. Kullarından dilediğine bunu verir. O, Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 17:85İSRA, 85

  Sana ruhtan (vahiyden) sorarlar. De ki: "Vahiy Rabbimden gelir. Size verilen bilgi ise pek azdır."

 • 17:86İSRA, 86

  Dilesek sana vahyettiğimizi geri alırız ve bize karşı her hangi bir koruyucu da bulamazsın

 • 29:21ANKEBUT, 21

  Dilediğini cezalandırır ve dilediğine acır; O'na çevrileceksiniz.

 • 29:22ANKEBUT, 22

  Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin Allah'tan başka Sahibiniz ve Yardımcınız yoktur.

 • 33:17AHZAB, 17

  De ki, "Allah sizin için bir kötülük dilese veya bir rahmet dilese O'na karşı sizi kim koruyacak? Onlar Allah'tan başka bir sahip ve yardımcı bulamayacaklardır.

 • 35:2FATIR, 2

  Allah'ın insanlara bağışladığı bir rahmeti engelleyebilecek yoktur. Onun alıkoyduğunu da O'ndan başka gönderebilecek yoktur. O Üstündür, Bilgedir.

 • 39:38ZÜMER, 38

  Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Allah," diyecekler. De ki, "Allah'ın dışında taptıklarınıza ne dersiniz? Allah benim için bir zarar dilese onlar O'nun zararını giderebilir mi? Yahut O benim için bir rahmet dilese onlar O'nun rahmetini tutabilir mi? De ki, "Allah bana yeter." Güvenenler O'na güvensinler

 • 43:31ZÜHRUF, 31

  "Bu Kuran, şu iki kentten ünlü ve büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" dediler.

 • 43:32ZÜHRUF, 32

  Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık; birbirlerine iş gördürebilmeleri için onları birbirlerine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha iyidir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?