İnkarcılar Rab'lerini başkalarıyla nasıl denk tutuyor?

 • 2:165BAKARA, 165

  Allah'tan başkasını tanrı edinen ve Allah'ı sever gibi onları seven kimseler var. İnananlar ise en çok Allah'ı sever. O zulmedenler, azabı gördükleri zaman tüm gücün Allah'a ait ve Allah'ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını bir bilselerdi!

 • 3:80AL-İ İMRAN, 80

  Ve size, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size hiç inkarı emreder mi?

 • 26:91ŞUARA, 91

  Azgınlar için de cehennem ortaya konacaktır.

 • 26:92ŞUARA, 92

  Onlara şöyle denir, "Hani taptıklarınız nerede -"

 • 26:93ŞUARA, 93

  "- O Allah'tan başka? Size şimdi yardım edebiliyorlar mı? Kendilerine bile yardımları dokunabiliyor mu?"

 • 26:94ŞUARA, 94

  Azgınlarla birlikte tepetakla oraya atılacaklardır

 • 26:95ŞUARA, 95

  İblis'in tüm askerleri de...

 • 26:96ŞUARA, 96

  Orada çekişerek şöyle konuşacaklar:

 • 26:97ŞUARA, 97

  "Allah'a andolsun, biz gerçekten çok açık bir sapıklık içinde imişiz."

 • 26:98ŞUARA, 98

  "Çünkü sizi evrenlerin Rabbine denk tutuyorduk."

 • 46:5AHKAF, 5

  Allah'ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremiyen ve hatta onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir?

 • 13:14RAD, 14

  Gerçek dua O'na yöneltilendir. O'nun dışında çağırdıkları ise onlara hiç bir şekilde karşılık veremezler. Tıpkı suya avuçlarını uzatan; ancak ağzına hiç bir şey ulaşmıyan kimse gibi... İnkarcıların duası boşunadır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?