Allah Yaratandır:

 • 2:21BAKARA, 21

  İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki korunasınız.

 • 2:29BAKARA, 29

  Yeryüzünde her şeyi sizin için yaratan O' dur. Sonra göğe yönelip onu yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi Bilir.

 • 6:1EN'AM , 1

  Övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve ışığı var eden Allah'a yaraşır. Buna rağmen, inkarcılar Rab'lerini başkalarıyla denk tutuyor.

 • 6:97EN'AM , 97

  Karanın ve denizin karanlıklarında yollarınızı bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz.

 • 6:133EN'AM , 133

  Rabbin Zengindir, Rahmet Sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başkaların soyundan nasıl getirmişse sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir.

 • 6:141EN'AM , 141

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları benzer veya farklı yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez.

 • 11:61HUD, 61

  Semud'a da kardeşleri Salih'i... Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrı yoktur. Sizi yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştiren O'dur. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin ve sonra O'na yönelin. Kuşkusuz Rabbim Yakındır, Yanıtlayandır."

 • 12:101YUSUF, 101

  "Rabbim, sen bana hükümranlık verdin ve rüyaların yorumunu öğrettin. Yeri ve göğü ayırarak yaratansın. Dünya ve ahirette sensin benim Velim (sahibim). Canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat."

 • 16:15NAHL, 15

  Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanız için de nehirler, yollar,

 • 16:16NAHL, 16

  Ve göze çarpan işaretler... Yıldızlarla da yol bulurlar.

 • 16:17NAHL, 17

  Yaratan, yaratamıyan gibi olur mu? Düşünmez misiniz?

 • 23:78MÜMİNUN, 78

  O'dur sizin için isitme, görme duyularini ve beyinler yaratan. Ne kadar da az sükrediyorsunuz!

 • 26:184ŞUARA, 184

  "Sizi ve önceki nesilleri yaratanı sayıp dinleyin."

 • 27:88NEML, 88

  Dağları durgun sanırsın, halbuki bulutlar hareket ettiği gibi hareket etmektedir. Her şeyi sapasağlam yaratan Allah'ın sanatıdır. O, yaptıklarınızı bilendir.

 • 29:20ANKEBUT, 20

  De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine Allah (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • 30:20RUM, 20

  Sizi bir topraktan yaratması ve sonra yayılıp çoğalan insanlar olmanız O'nun ayetlerindendir.

 • 30:40RUM, 40

  Allah sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Ortaklarınızdan hangisi bunlardan birisini yapabilir? Övgüler O'na aittir. Onların ortak koştuklarından çok yücedir.

 • 31:10LOKMAN, 10

  Gökleri, gördüğün bir direk olmadan yaratmıştır. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar atıp yerleştirdi ve orada her çeşit yaratığı yaydı. Gökten bir su yağdırdık ve orada her güzel çifti bitirdik.

 • 31:11LOKMAN, 11

  Bu Allah'ın yaratışıdır. O'ndan başkasının neler yarattığını bana gösterin. Zalimler, gerçekten apaçık bir sapıklık içindedirler.

 • 31:28LOKMAN, 28

  Hepinizin yaratılışı ve dirilişi bir tek kişininki gibidir. Allah Dinleyendir, Görendir.

 • 32:7SECDE, 7

  O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.

 • 35:16FATIR, 16

  Dilerse sizi götürür ve yerinize yeni yaratıkları getirir.

 • 36:36YA-SİN, 36

  Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü çiftleri yaratan pek yücedir.

 • 36:71YA-SİN, 71

  Görmezler mi, kendi ellerimizle onlar için çiftlik hayvanlarını yarattık da onlara sahip olmaktadırlar?

 • 36:79YA-SİN, 79

  De ki, "Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir."

 • 37:37SAFFAT, 37

  Doğrusu, o, gerçeği getirmiş ve elçileri doğrulamıştır.

 • 37:96SAFFAT, 96

  "Allah, sizi de ve yaptığınız şeyleri de yaratandır."

 • 39:6ZÜMER, 6

  Sizi bir tek kişiden yarattı, sonra ondan da eşini var etti. Size sekiz tür çiftlik hayvanı indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Rabbiniz olan Allah işte budur. Egemenlik O'na aittir. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da çevriliyorsunuz?

 • 39:62ZÜMER, 62

  Allah her şeyin Yaratıcısıdır. O, her şeyi kontrol eder

 • 40:61MÜMİN, 61

  Allah, geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. Allah halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez.

 • 40:79MÜMİN, 79

  Binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye çiftlik hayvanlarını sizin için yaratan Allah'tır.

 • 41:9FUSSİLET, 9

  De ki, "Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz ve O'na eşler mi koşuyorsunuz? O, evrenlerin Rabbidir."

 • 42:11ŞURA, 11

  O gökleri ve yeri yararak yaratandır. İçinizden sizin için eşler yarattı ve çiftlik hayvanlarını da çiftler halinde yarattı. Böylece sizi orada üretiyor. O'na benzer hiç bir şey yoktur. O, İşitendir, Görendir.

 • 46:33AHKAF, 33

  Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltebileceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye gücü yetendir.

 • 50:15KAF, 15

  İlk yaratılıştan yorulduk mu ki? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedirler.

 • 51:49ZARİYAT, 49

  Öğüt almanız için de herşeyi çiftler halinde yarattık.

 • 54:49KAMER, 49

  Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır.

 • 55:10RAHMAN, 10

  Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.

 • 55:15RAHMAN, 15

  Cinleri de dumansız ateşten yarattı.

 • 57:22HADİD, 22

  Yeryüzünde ve aranızda oluşan hiç bir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta kayıtlı olmasın. Bu, kuşkusuz Allah için çok kolaydır.

 • 59:24HAŞR, 24

  O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren Allah'tır. Tüm güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 67:2MÜLK, 2

  Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır.

 • 67:3MÜLK, 3

  O yedi göğü kat kat yaratmıştır. Rahman'ın yaratışında her hangi bir kusur bulamazsın. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi bir çatlak görebiliyor musun?

 • 67:3MÜLK, 3

  O yedi göğü kat kat yaratmıştır. Rahman'ın yaratışında her hangi bir kusur bulamazsın. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi bir çatlak görebiliyor musun?

 • 71:14NUH, 14

  Oysa sizi evrimler halinde yaratan O'dur.

 • 88:17GAŞİYE, 17

  Bakmazlar mı develere, nasıl yaratıldı?

 • 88:18GAŞİYE, 18

  Ve göğe, nasıl yükseltildi?

 • 88:19GAŞİYE, 19

  Ve dağlara, nasıl dikildi?

 • 88:20GAŞİYE, 20

  Ve yere, nasıl döşendi?

 • 96:1ALAK, 1

  Yaratan Rabbinin ismiyle oku.

 • 113:1FELAK, 1

  De ki, "şafağın Rabbine sığınırım."

 • 113:2FELAK, 2

  "Yarattığı şeylerin şerrinden."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?