7: 85, , 93 ile ilişkili: Medyenliler ve şuayb:

 • 7:85ARAF, 85

  Medyen'e de kardeşleri şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size açık bir kanıt gelmiş bulunuyor. Ölçü ve tartıyı tam uygulayın. Halkın hakkını yemeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnanıyorsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır."

 • 7:86ARAF, 86

  "Allah'ın yolunu eğriltmek ve inananları tehdit edip ondan çevirmek için her yolun başına oturmayın. Sayıca az iken sizi nasıl da çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın."

 • 7:87ARAF, 87

  "Madem ki sizden bir kısmı benimle gönderilen mesaja inanmış, bir kısmı da inanmamış bulunuyor, öyleyse Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir."

 • 7:88ARAF, 88

  Halkının büyüklük taslayan ileri gelenleri, "şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kentimizden süreceğiz ya da dinimize geri dönersin!," dediler. O da şöyle dedi: "Biz istemesek de mi?"

 • 7:89ARAF, 89

  "Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra ona dönersek Allah'a yalan yakıştırmış oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe ona tekrar dönmemiz söz konusu olamaz. Rabbimiz her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a güvendik. Bizimle halkımızın arasını hak ile aç ey Rabbimiz. Sen açığa çıkaranların en hayırlısısın.

 • 7:90ARAF, 90

  Halkının ileri gelen inkarcıları, "şuayb'a uyarsanız kaybedenlerden olursunuz," dediler.

 • 7:91ARAF, 91

  Bunun üzerine onları bir sarsıntı yakaladı da evlerinde diz üstü çöküverdiler.

 • 7:92ARAF, 92

  Şuayb'ı yalanlayanlar sanki hiç orada yaşamamışlar gibi yok oldular. şuayb'ı yalanlayanlar, asıl kaybedenler onlar oldular.

 • 7:93ARAF, 93

  Onlardan yüz çevirdi ve "Ey halkım, size Rabbimin mesajını ilettim, öğüt verdim. İnkarcı bir topluluğa nasıl acırım?"

 • 9:70TEVBE, 70

  Nuh'un halkı, Ad, Semud, İbrahim'in halkı, Medyen sakinleri ve altüst olmuş ülkelerin (Sodom ve Gomora) halkları gibi kendilerinden öncekilerin haberleri onlara ulaşmadı mı? Elçileri kendilerine apaçık belgelerle gitmişlerdi. Allah onlara zulmediyor değildi, aksine onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

 • 11:84HUD, 84

  Medyen'e de kardeşleri şuayb'ı... Dedi ki: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Sizi refah içinde görüyorum ve sizin için, kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum."

 • 11:85HUD, 85

  "Ey halkım, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam uygulayın. Halkın hakkını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük işlemeyin."

 • 11:86HUD, 86

  "İnanıyorsanız, Allah'ın (helal) bıraktığı, sizin için daha iyidir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim."

 • 11:87HUD, 87

  Dediler ki: "Şuayb, atalarımızın kulluk/hizmet etmiş olduklarından veya ticaretimizi dilediğimiz gibi çevirmekten vazgeçmemizi, senin namazın mı gerektiriyor? Sen aslında yumuşak huylusun, akıllısın."

 • 11:88HUD, 88

  "Halkım," dedi, "Bakın, ya ben Rabbimden kesin bir kanıta sahip isem ve bana kendisinden güzel bir nimet bağışlamışsa...? Sizi bazı şeylerden yasaklamam, size zıt gitmek istediğim için değildir. Ben ancak, gücüm yettiğince reform yapmak istiyorum. Başarım ancak Allah'tandır. O'na güvendim ve O'na yöneliyorum."

 • 11:89HUD, 89

  "Halkım, bana karşı çıkışınız, sakın sizi Nuh halkının, veya Hud halkının, yahut Salih halkının başına gelenler gibi bir felakete uğratmasın. Üstelik, Lut halkı sizden pek uzakta değil."

 • 11:90HUD, 90

  "Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Kuşkusuz Rabbim Rahimdir, Sevendir."

 • 11:91HUD, 91

  "şuayb," dediler, "Senin söylediklerinin bir çoğunu anlamıyoruz. Üstelik biz, seni aramızda güçsüz görüyoruz. Kabilen olmasaydı seni taşlardık. Senin bize karşı herhangi bir üstünlüğün yoktur."

 • 11:92HUD, 92

  Dedi ki: "Ey halkım, kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki O'na sırt çevirdiniz? Rabbim, sizin tüm yaptıklarınızı Kuşatandır."

 • 11:93HUD, 93

  "Halkım, elinizden geleni yapın; ben de yapacağım. Alçaltıcı azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu ileride bileceksiniz. Umutla bekleyin, ben de sizinle birlikte umutla bekliyorum."

 • 11:94HUD, 94

  Emrimiz gelince şuayb'ı ve kendisiyle beraber inanmış olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri korkunç gürültü yakaladı; yurtlarında çöküp kaldılar.

 • 11:95HUD, 95

  Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi... Semud, nasıl yok edildiyse, Medyen de öylece yok edildi.

 • 22:43HAC, 43

  İbrahim'in halkı, Lut'un halkı da...

 • 22:44HAC, 44

  Medyen yerlileri de... Musa dahi yalanlandı. Ben o kafirlere süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; beni tanımamak da nasılmış!..

 • 26:176ŞUARA, 176

  Eyke halkı da elçileri yalanladı.

 • 26:177ŞUARA, 177

  Kardeşleri şuayb onlara demişti ki, "Erdemli olmayacak mısınız?"

 • 26:178ŞUARA, 178

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:179ŞUARA, 179

  "Allah'ı dinleyin ve beni izleyin."

 • 26:180ŞUARA, 180

  "Buna karşı sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:181ŞUARA, 181

  "Ölçüyü tam uygulayın. Kandıranlardan olmayın."

 • 26:182ŞUARA, 182

  "Doğru ölçek ile tartınız."

 • 26:183ŞUARA, 183

  "Halkın hakkını kısmayın ve yeryüzünde kötülük işleyerek karışıklık çıkarmayın."

 • 26:184ŞUARA, 184

  "Sizi ve önceki nesilleri yaratanı sayıp dinleyin."

 • 26:185ŞUARA, 185

  Dediler ki, "Sen büyülenmişsin."

 • 26:186ŞUARA, 186

  "Sen sadece bizim gibi bir insansın ve biz senin yalan söylediğine inanıyoruz."

 • 26:187ŞUARA, 187

  "Doğru sözlü isen üzerimize gökten kütleler indir."

 • 26:188ŞUARA, 188

  Dedi ki, "Rabbim sizin ne yaptığınızı çok iyi bilir."

 • 26:189ŞUARA, 189

  Onu yalanladılar ve sonuç olarak Sayvan Gününün cezası kendilerini yakaladı; müthiş bir günün cezasıydı.

 • 29:36ANKEBUT, 36

  Medyen'e de kardeşleri şuayb'ı... "Halkım, Allah'a kulluk edin, ahiret gününü arayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın,"demişti.

 • 29:37ANKEBUT, 37

  Onu yalanladılar, nihayet kendilerini bir deprem yakaladı ve evlerinde diz üstü çöküp kaldılar.

 • 50:14KAF, 14

  Eyke'liler ve Tubba' halkı da... Hepsi elçileri yalanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?