Yahudilere bazı yiyecekler neden haram kılındı?

 • 4:160NİSA, 160

  Yahudilerin işledikleri zulümlerden ve birçok kişiyi Allah yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri yasakladık.

 • 4:161NİSA, 161

  Men edildikleri halde tefecilik yapmalarından ve halkın parasını haksızlıkla yemelerinden ötürü... Onların inkarcılarına acıklı bir azap hazırladık.

 • 16:118NAHL, 118

  Yahudilere, daha önce sana anlattığımız şeyleri haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı

 • 16:118NAHL, 118

  Yahudilere, daha önce sana anlattığımız şeyleri haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?