15: 61, , , , 77 LUT kavmi ile ilişkili:

 • 7:80ARAF, 80

  Ve Lut'u da gönderdik. Halkına dedi ki: "Sizden önce hiç kimsenin kıramadığı bir günahın rekorunu mu kırıyorsunuz?"

 • 7:81ARAF, 81

  "Siz kadınları bırakıp erkeklere cinsel duygularla yöneliyorsunuz. Siz sınırı aşan bir topluluksunuz!"

 • 7:82ARAF, 82

  Halkının cevabı, ancak şunları söylemek oldu: "Onları kentinizden çıkarın. Bunlar çok temiz insanlarmış!"

 • 7:83ARAF, 83

  Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.

 • 7:84ARAF, 84

  Üstlerine bir yağmur yağdırdık. Suçluların sonuna bak!

 • 11:77HUD, 77

  Elçilerimiz Lut'a gelince, onlara kötü davranıldı. Bu durum (Lut'un) canını sıktı ve (kendi kendine), "Bu, zor bir gün olacak," dedi.

 • 11:78HUD, 78

  Halkı koşarak oraya geldiler; günah işlemeyi adet haline getirmişlerdi. "Ey halkım, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Allah'ı sayın, konuklarım önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu," dedi.

 • 11:79HUD, 79

  "Bilirsin ki senin kızlarına bizim bir ihtiyacımız yok. Sen bizim ne istediğimizi iyi bilirsin," dediler.

 • 11:80HUD, 80

  (Lut:) "Keşke size gücüm yetseydi veya güçlü dostlara sahip olsaydım," dedi.

 • 11:81HUD, 81

  (Melekler) "Ey Lut," dediler, "Biz, Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana dokunamazlar. Aileni gecenin bir anında yürüyüşe çıkart, sizden hiç kimse geriye bakmasın; fakat senin karın istisna. Ötekilerin başına gelecek olanlar onun da başına gelecektir. Onların belirlenmiş zamanı sabahtır. Sabah yakın değil mi?"

 • 11:82HUD, 82

  Emrimiz gelince onun üstünü altına getirdik, üzerlerine sertleşmiş kat kat taş yağdırdık.

 • 11:83HUD, 83

  Zalimleri bulsun diye Rabbin tarafından belirlenmiş (taşlar)..

 • 15:57HİCİR, 57

  "Ey elçiler, göreviniz nedir," dedi.

 • 15:58HİCİR, 58

  "Biz, suçlu bir topluma gönderildik;"

 • 15:59HİCİR, 59

  "Ancak Lut'un ailesi hariç. Hepsini kurtaracağız."

 • 15:60HİCİR, 60

  "Yalnız karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık," dediler.

 • 15:61HİCİR, 61

  Elçiler, Lut'un ailesine geldiklerinde

 • 15:62HİCİR, 62

  (Lut:) "Siz, bizce tanınmayan bir topluluksunuz," dedi.

 • 15:63HİCİR, 63

  Dediler ki: " Onların kuşkulandıkları şeyi sana getirdik."

 • 15:64HİCİR, 64

  "Sana gerçeği getirdik, biz elbette doğru konuşuyoruz."

 • 15:65HİCİR, 65

  "Geceleyin ailenle birlikte çık. Arkalarından izle ve hiç biriniz arkaya bakmasın. Size emredilen yere gidin."

 • 15:66HİCİR, 66

  'Şu halk, sabahleyin yok edilecektir' şeklindeki emri kendisine bildirdik.

 • 15:67HİCİR, 67

  Kent halkı neşe içinde geldiler.

 • 15:68HİCİR, 68

  "Bunlar konuklarımdır, sakın beni utandırmayın."

 • 15:69HİCİR, 69

  "Allah 'tan korkun, beni rezil etmeyin," dedi.

 • 15:70HİCİR, 70

  "İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik," dediler.

 • 15:71HİCİR, 71

  "İşte benim kızlarım," dedi, "İlla da istiyorsanız!"

 • 15:72HİCİR, 72

  Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

 • 15:73HİCİR, 73

  Tan ağarırken onları felaketli bir gürültü yakaladı.

 • 15:74HİCİR, 74

  Onun altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan yapılmış sert taşlar indirdik.

 • 15:75HİCİR, 75

  Bunda, inceleyip araştıranlar için dersler vardır.

 • 15:76HİCİR, 76

  Ve o (yıkıntı kent), yol üzerinde durmaktadır.

 • 15:77HİCİR, 77

  Bunda, inananlar için bir işaret vardır.

 • 21:74ENBİYA, 74

  Lut'a da bilgi ve bilgelik verdik. Onu, çirkin işler işleyen topluluktan kurtardık. Onlar, yoldan çıkmış kötü bir toplumdu

 • 21:75ENBİYA, 75

  Onu merhametimizin kapsamına aldık, çünkü o erdemlilerden idi.

 • 26:160ŞUARA, 160

  Lut'un halkı da elçileri yalanladı.

 • 26:161ŞUARA, 161

  Kardeşleri Lut onlara demişti ki, "Erdemli olmayacak mısınız?"

 • 26:162ŞUARA, 162

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:163ŞUARA, 163

  "Allah'ı dinleyip bana uyun."

 • 26:164ŞUARA, 164

  "Buna karşı sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:165ŞUARA, 165

  "Siz halkın arasından erkeklere mi yöneliyorsunuz?"

 • 26:166ŞUARA, 166

  "Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi terkederek? Siz gerçekten haddi çok aşan bir toplumsunuz."

 • 26:167ŞUARA, 167

  Dediler, "Bak Lut, bu tavrına son vermezsen sürülenlerden olacaksın."

 • 26:168ŞUARA, 168

  Dedi ki, "Ben, bu davranışınızı iğrenç buluyorum."

 • 26:169ŞUARA, 169

  "Rabbim, beni ve ailemi bu yaptıklarından kurtar."

 • 26:170ŞUARA, 170

  Onu ve tüm ailesini kurtardık

 • 26:171ŞUARA, 171

  Yalnız bir yaşlı kadın hariç; geride kalanlardan idi.

 • 26:172ŞUARA, 172

  Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

 • 26:173ŞUARA, 173

  Üzerlerine bir çeşit yağmur yağdırdık; uyarılanların yağmuru ne felaketli bir yağmurdur.

 • 26:174ŞUARA, 174

  Bunda bir ders var; ancak çokları inanmaz.

 • 27:54NEML, 54

  Lut da halkına demişti ki, "Gördüğünüz halde nasıl olur da böyle bir kötülüğü işliyorsunuz?"

 • 27:55NEML, 55

  "Kadınları bırakıp erkeklerle mi cinsel ilişki kuruyorsunuz? Siz gerçekten pek cahil bir topluluksunuz."

 • 27:56NEML, 56

  Halkının yanıtı sadece, "Lut'un ailesini kasabanızdan çıkarın, onlar temiz kalmak istiyorlar," demek oldu.

 • 27:57NEML, 57

  Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı hariç; onu geride kalanlardan saydık.

 • 27:57NEML, 57

  Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı hariç; onu geride kalanlardan saydık.

 • 27:58NEML, 58

  Onların üzerine bir çeşit yağmur yağdırdık. Uyarılmış bulunanların yağmuru ne de kötü idi.

 • 29:28ANKEBUT, 28

  Lutu da gönderdik. Halkına dedi ki: "Sizden önce hiç kimsenin işlemediği boyutta bir günahı işliyorsunuz."

 • 29:29ANKEBUT, 29

  "Siz erkeklerle cinsel ilişki kuruyor, yolları kesiyor ve toplantılarınızda her kötülüğü işliyorsunuz." Halkının biricik karşılığı, "Doğrulardan isen Allah'ın azabını getir bakalım,"demeleri oldu.

 • 29:30ANKEBUT, 30

  "Rabbim, şu bozguncu topluluğa karşı bana zafer ver,"dedi.

 • 29:31ANKEBUT, 31

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular,"dediler.

 • 29:32ANKEBUT, 32

  Dedi ki, "Ama orada Lut var." Onlar da, "Orada kimlerin bulunduğunu iyi biliyoruz. Onu ve ailesini kurtaracağız, fakat karısı hariç; o geride kalacaklardandır,"dediler.

 • 29:33ANKEBUT, 33

  Elçilerimiz Lut'a vardıklarında elçilerimize yapılan muameleden dolayı fenalaştı, zor durumda kaldı. Kendisine dediler ki, "Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Karın hariç; o geride kalanlardan olmuştur."

 • 29:34ANKEBUT, 34

  "Yoldan çıktıkları için, biz bu kentin üzerine gökten bir felaket indireceğiz."

 • 29:35ANKEBUT, 35

  Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık.

 • 37:133SAFFAT, 133

  Lut da elçilerden biriydi.

 • 37:134SAFFAT, 134

  Onu ve ailesini topluca kurtardık.

 • 37:135SAFFAT, 135

  Ancak geride kalan yaşlı kadın hariç.

 • 37:136SAFFAT, 136

  Sonra diğerlerini yok ettik.

 • 37:137SAFFAT, 137

  Siz yıkıntılarının yanından geçiyorsunuz; sabahleyin,

 • 37:138SAFFAT, 138

  Ve geceleyin. Aklınızı kullanmaz mısınız?

 • 54:33KAMER, 33

  Lut halkı da uyarıları yalanlamıştı.

 • 54:34KAMER, 34

  Üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik, yalnız Lut'un ailesini seher vakti kurtardık.

 • 54:35KAMER, 35

  Katımızdan bir iyilik olarak. şükredeni işte böyle ödüllendiririz.

 • 54:36KAMER, 36

  Onları bu yakalayışımıza karşı uyarmıştı; ancak onlar uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

 • 54:37KAMER, 37

  Onun konuklarına göz diktiler, biz de onları kör ettik. Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım.

 • 54:38KAMER, 38

  Ertesi gün, yaman bir azap sabahlarını kutladı.

 • 54:39KAMER, 39

  Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?