İnananlar Rablerinden umut kesmez:

 • 11:9HUD, 9

  İnsana kendimizden bir rahmet tattırsak ve sonra ondan çekip alsak, umutsuzlaşır, nankörleşir.

 • 12:87YUSUF, 87

  "Oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. İnkarcılardan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez."

 • 21:90ENBİYA, 90

  Duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Kendisi için karısının durumunu düzelttik. Çünkü onlar iyi işlerde yarışıyorlar, bize umarak ve korkarak yalvarıyorlardı. Onlar bize saygı duyanlardı.

 • 15:55HİCİR, 55

  "Sana gerçeği müjdeledik, umudunu kesme," dediler.

 • 15:56HİCİR, 56

  "Sapıklardan başka Rabbinin rahmetinden kim umut keser," dedi.

 • 19:4MERYEM, 4

  "Rabbim," dedi, "Vücudumdaki kemik gevşedi, başım ağarıp tutuştu. Sana yalvarışta, Rabbim, hiç bir vakit umut kesmedim."

 • 30:48RUM, 48

  Allah rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte yayıp üstüste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler.

 • 30:49RUM, 49

  Halbuki onlar, onun kendilerine yağmadan önce umutsuzdular.

 • 39:53ZÜMER, 53

  Onlara bildir: "Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir."

 • 42:28ŞURA, 28

  Umutlarını kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. O, Övgüye Layık bir Dosttur.

 • 70:19MEARİC, 19

  Doğrusu insan endişeli bir karaktere sahiptir.

 • 70:20MEARİC, 20

  Kendisine kötülük dokunduğu zaman ümidini keser.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?