İbrahim'in konukları ile ilişkili:

 • 11:69HUD, 69

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi götürdüklerinde "Selam!" (Barış olsun) dediler. O da "Selam!," dedi ve hemen (onlara) kızartılmış bir buzağı sundu.

 • 11:70HUD, 70

  Ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlarını beğenmedi; içine bir korku düştü. "Korkma," dediler, "Biz Lut'un halkına gönderilmiş bulunuyoruz."

 • 11:71HUD, 71

  Ayakta duran karısı (bu habere sevinip) gülünce biz de ona (ibrahim'e) İshak'ı ve İshak'ın ardından Yakub'u müjdeledik.

 • 11:72HUD, 72

  "Vay başıma gelenler," dedi, "Ben bir yaşlı kadın ve kocam da ihtiyar bir adam iken çocuk mu doğuracağım? Bu çok garip bir şey!"

 • 11:73HUD, 73

  "Allah'ın işine mi şaşıyorsun," dediler, "Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir ey ev halkı. O Övgüye En Layıktır, Yücelerin Yücesidir."

 • 11:74HUD, 74

  İbrahim'den korku gidip kendisine bu müjde verilince Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya başladı.

 • 11:75HUD, 75

  Doğrusu, İbrahim çok yumuşak, çok duygulu ve sürekli (Tanrı'ya) yönelen biriydi.

 • 11:76HUD, 76

  "Bundan vazgeç İbrahim. Rabbinin emri gelmiş bulunuyor; onlar önlenemez bir azaba mahkum olmuşlardır."

 • 51:24ZARİYAT, 24

  İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberini aldın mı?

 • 51:25ZARİYAT, 25

  Onun huzuruna girmişlerdi ve "Selam (barış)" demişlerdi. O da, "Selam size, yabancılar!" demişti.

 • 51:26ZARİYAT, 26

  Ailesine yöneldi ve sonra semiz bir buzağı ile geldi.

 • 51:27ZARİYAT, 27

  Onu onların önüne sürüp, "Yemez misiniz?" dedi.

 • 51:28ZARİYAT, 28

  Onlardan bir korku duydu. Bunun üzerine onlar, "Korkma" dediler ve ona bilgin bir oğul müjdelediler.

 • 51:29ZARİYAT, 29

  Karısı hayret içinde, (hayretten) yüzüne vurarak, "Kısır bir yaşlı kadın!" dedi.

 • 51:30ZARİYAT, 30

  Dediler ki, "Rabbin böyle söylemiştir. O Bilgedir, Bilendir."

 • 51:31ZARİYAT, 31

  (İbrahim:) "Ey elçiler asıl göreviniz nedir?" dedi.

 • 51:32ZARİYAT, 32

  Dediler ki, "Biz suçlu bir topluluğa gönderildik."

 • 51:33ZARİYAT, 33

  "Üzerlerine balçıktan taşlar göndermek için..."

 • 51:34ZARİYAT, 34

  "Rabbin tarafından taşkınlar için işaretlenmiş olarak."

 • 51:35ZARİYAT, 35

  Sonra, orada inananlardan kim varsa çıkardık.

 • 51:36ZARİYAT, 36

  Zaten orada bir evin dışında hiç bir müslüman bulmadık.

 • 51:37ZARİYAT, 37

  Acı azaptan korkacaklar için orada bir ders bıraktık.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?