Allah, neden İbrahim as'ı doğruya ulaştırdı?

  • 16:120NAHL, 120

    İbrahim, Allah'a boyun eğen, monoteist bir öncü idi. Hiç bir vakit ortak koşmadı.

  • 16:121NAHL, 121

    O'nun nimetlerine şükredici idi. Onu seçti ve onu doğru yola iletti.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?