Allah'a ortak koşanlar yoldan sapanlardır:

 • 2:256BAKARA, 256

  Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki tağutu (despotları ve şeytani doktrinleri) inkar edip Allah'a inanırsa, kopmaz ve sağlam bir bağa yapışmıştır. Allah İşitir, Bilir.

 • 3:90AL-İ İMRAN, 90

  İmanlarından sonra inkar edip de inkarlarında ileri gidenlerin tevbeleri kabul edilmez; onlar artık tümüyle sapmış demektir.

 • 15:42HİCİR, 42

  "Elbette, sadece bana kulluk edenlere karşı bir gücün yoktur. Ancak sana uyan sapıklara gücün yeter."

 • 4:116NİSA, 116

  Allah kendisine ortak koşulmasını (ölünceye kadar sürdüğü taktirde) affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.

 • 4:136NİSA, 136

  İnananlar! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden indirdiği kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse büsbütün sapıtmış olur.

 • 4:167NİSA, 167

  İnkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar tamamıyla sapıtmışlardır.

 • 6:74EN'AM , 74

  İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti: "Heykelleri mi tanrı ediniyorsun? Seni ve halkını tümüyle apaçık bir sapıklık içinde görüyorum."

 • 7:30ARAF, 30

  Bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapıklığı hakketti. Onlar, şeytanları Allah'tan başka dostlar edindiler ama kendilerini doğru yolda sanıyorlar.

 • 16:36NAHL, 36

  Her bir toplum içinde, "Allah'a kulluk edin ve putperestlikten sakının," diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmağa mahkum oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin.

 • 22:12HAC, 12

  Allah'tan ayrı olarak, kendisine yarar ve zarar veremiyenlere yalvarır. Sapıklığın en aşırı noktası budur.

 • 26:96ŞUARA, 96

  Orada çekişerek şöyle konuşacaklar:

 • 26:97ŞUARA, 97

  "Allah'a andolsun, biz gerçekten çok açık bir sapıklık içinde imişiz."

 • 26:98ŞUARA, 98

  "Çünkü sizi evrenlerin Rabbine denk tutuyorduk."

 • 28:50KASAS, 50

  Sana cevap vermezlerse bil ki sadece kuruntularına uyuyorlar. Allah'tan gelen bir yol gösterici olmadan, kuruntularına uyandan daha sapık kim olabilir? Kuşkusuz Allah zalim halkı doğruya iletmez.

 • 36:23YA-SİN, 23

  "O'nun dışında tanrılar mı edineyim? Eğer Rahman bana zarar vermek dilese, ne onların şefaati bana bir yarar sağlayabilir ne de beni kurtarabilirler."

 • 36:24YA-SİN, 24

  "O zaman tümüyle sapıtmış olurum."

 • 39:22ZÜMER, 22

  Allah kimin göğsünü İslama açarsa o Rabbinden bir ışık üzerindedir. Allah'ın mesajına karşı kalpleri katılaşanların vay haline. Onlar açık bir sapıklıktadır.

 • 3:164AL-İ İMRAN, 164

  Allah inananların içinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve bilgelik öğreten bir elçiyi göndermekle iyilikte bulundu. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler!

 • 41:52FUSSİLET, 52

  De ki, "Ya o (mesaj) Allah'tan idiyse ve siz de onu yalanlamış iseniz? Buna karşı kesin bir tavır alandan daha sapık kim olabilir?

 • 42:18ŞURA, 18

  Ona inanmıyanlar onun hakkında meydan okuyorlar. Ona inananlar ise ondan kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Saat konusunda kuşku duyanlar büyük bir sapıklık içindedirler.

 • 46:5AHKAF, 5

  Allah'ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremiyen ve hatta onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir?

 • 56:92VAKIA, 92

  Ama o yalanlayan sapıklardan ise-

 • 56:93VAKIA, 93

  kaynar sudan bir ağırlanma-

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?