İlişkili:

  • 16:120NAHL, 120

    İbrahim, Allah'a boyun eğen, monoteist bir öncü idi. Hiç bir vakit ortak koşmadı.

  • 3:95AL-İ İMRAN, 95

    De ki: "Allah doğruyu söyler; İbrahim'in tektanrıcı dinine uyun. O ortak koşanlardan olmadı."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?