" Diriliş gününe kadar cevap veremeyen" diyor. Çünkü diriliş günü tapılanların, tapanlara bir cevabı olacak:

  • 10:28YUNUS, 28

    Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!," diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz," derler.

  • 10:29YUNUS, 29

    "Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır ki, biz sizin kulluk etmenizden habersizdik."

  • 16:86NAHL, 86

    Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, "Rabbimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır," derler. (Onlar da), "Siz yalancılarsınız (biz sizin bu suçunuza hiç bir zaman ortak olmadık)," diye karşılık verirler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?