"Geceleri az uyurlardı." - Geceleyin Allah'ı anıp düşünmek:

 • 25:64FURKAN, 64

  Gecenin yalnızlığında Rab'lerine secde edip düşünceye dalarlar.

 • 17:79İSRA, 79

  Fazladan bir kredi olarak geceleyin meditasyonda bulun ki Rabbin seni onurlu bir makama yükseltsin

 • 30:17RUM, 17

  Öyleyse geceleyin bir köşeye çekildiğiniz ve sabahleyin kalktığınız zaman Allah'ı övgüyle anın.

 • 39:9ZÜMER, 9

  Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak meditasyonda bulunan, ahiretin bilincinde olan ve Rabbinin rahmetini uman birine ne dersiniz? De ki, "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akıl sahipleri öğüt alır

 • 52:49TUR, 49

  Geceleyin ve yıldızlar kaybolurken O'nu yücelt.

 • 73:2MÜZEMMİL, 2

  Bazı geceler hariç, geceleyin kalk.

 • 73:3MÜZEMMİL, 3

  Yarısında veya yarısından biraz önce.

 • 73:4MÜZEMMİL, 4

  Yahut yarısından biraz sonra... Kuran'ı da özenle düşüne düşüne oku.

 • 73:5MÜZEMMİL, 5

  Biz sana ağır bir söz bırakacağız.

 • 73:6MÜZEMMİL, 6

  Kuşkusuz gece kalkıp meditasyonda bulunmak çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur.

 • 73:20MÜZEMMİL, 20

  Rabbin, senin ve yoldaşlarıdan bir grubun, gecenin üçte ikisinden az, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilir. Gecenin ve gündüzün miktarını Allah belirler. O, sizin bunu yapamıyacağınızı bildiği için sizi affetmiştir. Öyleyse Kuran'dan kolayınızageldiği kadar okuyun. Aranızda hastalar, yeryüzünde Allah'ın lütfundan rızık arayanlar ve Allah yolunda savaşanlar olduğunu bilmektedir. Ondan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı gözetin, zekatı verin ve güzel davranmak yoluyla Allah'a bir borçsunun. Kendiniz için yaptığınız her iyiliği, Allah katında daha iyi ve daha büyük bir ödül olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin; Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 76:26İNSAN, 26

  Geceleyin O'na secde et ve O'nu uzun gecelerde yücelt.

 • 93:1DUHA, 1

  Andolsun kuşluk vaktine,

 • 93:2DUHA, 2

  Ve dingin olduğu zaman geceye,

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?