"Herhangi bir şeyin olmasını dilediği an ona 'ol' der ve o şey oluverir.":

  • 2:117BAKARA, 117

    Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir işin olmasını dilerse, ona sadece "Ol," der ve olur.

  • 3:59AL-İ İMRAN, 59

    Allah'a göre İsa'nın örneği, Adem'in örneği gibidir; topraktan biçimlendirdikten sonra ona "Ol," dedi ve o da oldu.

  • 6:73EN'AM , 73

    O'dur gökleri ve yeri yaratan. "Ol," dediği gün hemen oluverir. Sözü mutlak doğrudur. Boruya üfürüldüğü gün egemenlik tümüyle O'nundur. Gizliyi ve açığı Bilendir. Bilgedir, her şeyden Haberdardır

  • 16:40NAHL, 40

    Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sadece "Ol," deriz ve o da olur.

  • 19:35MERYEM, 35

    Allah için bir çocuk edinmek söz konusu olamaz. O yücedir. Bir iş diledi mi, ona sadece "Ol," der, o da olur

  • 21:23ENBİYA, 23

    O, yaptığından sorulmaz; fakat onlar sorulurlar.

  • 36:82YA-SİN, 82

    Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece "Ol!" der ve o da hemen oluverir.

  • 40:68MÜMİN, 68

    Dirilten ve öldüren O'dur. Herhangi bir işi diledi mi, ona "Ol" der, o da oluverir.

  • 85:16BURUC, 16

    Dilediğini yapandır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?