Sağ taraftan yaklaşıp saptıranlar:

  • 7:16ARAF, 16

    "Beni saptırmana karşılık onlar için senin dosdoğru yolun üzerine sinsice oturacağım."

  • 7:17ARAF, 17

    "Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Böylece çoklarını şükreder bulmayacaksın."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?