"Rabbinin sana olan iyiliği": Kasıt ne?

 • 42:52ŞURA, 52

  Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık. Sen elbette doğru yola kılavuzluk ediyorsun.

 • 93:7DUHA, 7

  Seni bir sapmis olarak bulup doğruya iletmedik mi?

 • 4:69NİSA, 69

  Allah'a ve elçisine uyanlar, Allah'ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, şehitler ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.

 • 2:269BAKARA, 269

  Bilgeliği dilediğine verir. Kime bilgelik verilmişse ona çok büyük iyilik yapılmıştır. Düşünce sahiplerinden başkası öğüt almaz.

 • 36:2YA-SİN, 2

  Bilge Kuran'a and olsun.

 • 16:30NAHL, 30

  Erdemlilere, "Rabbiniz ne indirdi," denir. "İyilik," diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlar için güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Erdemlilerin yurdu ne de iyidir.

 • 2:105BAKARA, 105

  Kitaplıların inkarcıları da, putperestler de Rabbinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • 1:7FATİHA, 7

  Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna...

 • 52:29TUR, 29

  Sen öğüt ver. Rabbinin sana olan iyiliği sayesinde sen ne bir kahinsin, ne de deli.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?