"Birbirlerine dönüp geçmişi anarlar." - Cennettekiler dünyadaki hayatlarını hatırlayacaklar:

 • 37:43SAFFAT, 43

  Nimet cennetlerinde.

 • 37:44SAFFAT, 44

  Karşılıklı koltuklar üzerinde.

 • 37:45SAFFAT, 45

  Onlara pınarlardan doldurulmuş kadehler sunulur.

 • 37:46SAFFAT, 46

  Durudur, içenlere zevk ve lezzet verir.

 • 37:47SAFFAT, 47

  Onda ne başağrısı ne de sarhoşluk vardır.

 • 37:48SAFFAT, 48

  Yanlarında da, gözlerinin içine bakan güzel eşler...

 • 37:49SAFFAT, 49

  Kornumuş yumurtalar gibidirler.

 • 37:50SAFFAT, 50

  Birbirlerine dönüp soruşurlar.

 • 37:51SAFFAT, 51

  İçlerinden biri der ki, "Benim bir arkadaşım vardı."

 • 37:52SAFFAT, 52

  "şöyle konuşurdu, 'Sen de doğruluyor musun?' "

 • 37:53SAFFAT, 53

  " 'Biz toprak ve kemik olduktan sonra mı, biz mi dirileceğiz?' "

 • 37:54SAFFAT, 54

  (Yanındakilere,) "Bakar mısınız?" der.

 • 37:55SAFFAT, 55

  Baktığında, onu cehennemin ortasında bulur.

 • 37:56SAFFAT, 56

  "Allah'a andolsun, az kalsın sen beni de mahfedecektin," der.

 • 37:57SAFFAT, 57

  "Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de şimde seninle birlikte olurdum."

 • 37:58SAFFAT, 58

  "(Sana göre), biz öldüğümüzde,"

 • 37:59SAFFAT, 59

  "İlk ölüm hariç, cezalandırılmayacaktık hani?"

 • 37:60SAFFAT, 60

  İşte büyük zafer budur.

 • 37:61SAFFAT, 61

  Çalışanlar bunun için çalışmalı.

 • 2:25BAKARA, 25

  İnanıp erdemli davrananları, içlerinde ırmaklar akan cennetlerle (bahçelerle) müjdele. Kendilerine oradaki ürünlerden rızıklar sunulduğunda "Bu, daha önce bize sunulan nimetlerdir," derler. Böylece, kendilerine mecazi tanımlar (benzetmeler) verilir. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?