Allah'ın tehditi?

 • 6:130EN'AM , 130

  Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.

 • 15:49HİCİR, 49

  Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.

 • 15:50HİCİR, 50

  Ve azabım da çok acı bir azaptır.

 • 29:40ANKEBUT, 40

  Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden Allah değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

 • 39:15ZÜMER, 15

  "Siz de O'nun dışında dilediğinize tapınız."De ki, "Asıl kaybedenler, ahiret gününde kendilerine ve ailelerine kaybettirenlerdir." Apaçık kayıp budur

 • 39:16ZÜMER, 16

  Onların üstünde de altlarında da kat kat ateş vardır. Allah kullarını böylece uyarır. Kullarım, beni sayın

 • 92:14LEYL, 14

  Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım.

 • 92:15LEYL, 15

  Oraya talihsiz olandan başkası girmez.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?