Şeytan neden kovuldu?

 • 7:11ARAF, 11

  Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. İblis hariç hepsi secde etti; o secde edenlerden olmadı.

 • 7:12ARAF, 12

  Dedi: "Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu?" (İblis:) "Ben ondan daha iyiyim; Sen beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın," dedi.

 • 7:13ARAF, 13

  "Oradan aşağı in," dedi, "Orada büyüklük taslayamazsın. Defol. Değerini yitirdin!"

 • 7:14ARAF, 14

  "Dirilecekleri güne kadar bana süre tanı," dedi.

 • 7:15ARAF, 15

  "Sana süre tanınmıştır," dedi.

 • 7:16ARAF, 16

  "Beni saptırmana karşılık onlar için senin dosdoğru yolun üzerine sinsice oturacağım."

 • 7:17ARAF, 17

  "Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Böylece çoklarını şükreder bulmayacaksın."

 • 7:18ARAF, 18

  Dedi ki: "Horlanmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Onlardan sana uyanlara gelince, hepinizle cehennemi dolduracağım."

 • 15:28HİCİR, 28

  Rabbin meleklere, "Kurumuş, yıllanmış balçıktan bir insan yaratacağım," demişti.

 • 15:29HİCİR, 29

  "Onu düzenleyip ona ruhumdan üflediğimde hemen onun için secdeye varın," demişti.

 • 15:30HİCİR, 30

  Tüm melekler topluca secde ettiler;

 • 15:31HİCİR, 31

  Ancak İblis (şeytan) hariç. Secde edenlerle beraber olmayı red etti.

 • 15:32HİCİR, 32

  Dedi ki: "Seni secde edenlerle beraber olmaktan alıkoyan şey nedir, İblis?"

 • 15:33HİCİR, 33

  Dedi ki: "Kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim."

 • 15:34HİCİR, 34

  (Tanrı:) "Öyleyse çık oradan; sen kovuldun!"

 • 15:35HİCİR, 35

  "Yargı gününe kadar laneti hakkettin," dedi.

 • 38:71SAD, 71

  Rabbin meleklere demişti ki, "Balçıktan bir insan yaratacağım."

 • 38:72SAD, 72

  "Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın."

 • 38:73SAD, 73

  Tüm melekler ona secdeye kapandı;

 • 38:74SAD, 74

  Ancak İblis hariç. Büyüklük tasladı ve nankör oldu.

 • 38:75SAD, 75

  "Ey İblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın? Yoksa baş mı kaldırdın?" dedi.

 • 38:76SAD, 76

  "Ben ondan daha üstünüm," dedi, "Beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın."

 • 38:77SAD, 77

  "Çık oradan," dedi, "Sen kovuldun."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?